Rapporter og tal

Rapporter og tal

Se udvalgte nøgletal, bankens seneste års- og halvårsrapporter og find oplysninger om solvensbehov og kapitalgrundlag.

Års- og halvårsrapporter

Koncernrisiko og bæredygtighed

Kapitalgrundlag og solvensbehov

Udvalgte nøgletal

I mio. DKK 31. dec 2017 31. dec 2018 31. dec 2019 31. dec 2020 31. dec 2021  
Indtjening            
Resultat før skat og afskrivninger 1.319,1 269,5 510,2 357,5 1.120,6  
Resultat før skat 1.304,7 339,0 588,4 382,0 1.378,2  
Netto renteindtægter 1.237,4 1.164,8 1.181,2 1.141,0 1.690,7  
Periodens resultat 1.155,5 298,9 544,8 330,0 1.328,9  
Periodens nedskrivningsprocent 0,1 % -0,2 % -0,2 % 0,2 % 0,5 %  
Omkostninger ift. indkomst (O/I) 52,63 85,02 76,53 83,17 62,14  
Egenkapitalforrentning før skat 21,0 % 5,0 % 8,6 % 5,5 % 14,8 %  
Solvens/regulering            
Egentlig kernekapitalprocent 16,2 % 17,6 % 16,2 % 17,0 % 14,9 %  
Kernekapitalprocent 18,3 % 20,0 % 17,3 % 18,1 % 16,0 %  
Kapitalprocent 18,3 % 20,0 % 19,8 % 20,6 % 18,2 %  
Kapitalkrav 11,2 % 12,2 % 13,5 % 12,8 % 12,5 %  
Kapitalmæssig overdækning 7,1 % 7,8 % 6,3 % 7,8 % 5,7 %  
Likviditetsdækningsgrad (LCR) 185,70 268,1 269,9  277,4 249,4  
Balance nøgletal            
Akk. nedskrivninger og hensættelser på udlån 1.268,6 1.299,9 808,7 838,3 1.026,9  
Lån med værdiforingelse ift. samlet udlån 7,07 % 8,37 % 5,13 % 4,79 % 6,5 %  
Udlån 23.226,7 23.385,6 23.715,1 24.656,1 42.985,2  
Indlån 34.756,2 40.695,5 42.269,0 45.073,8 71.720,0  

Se kommentarer til nøgletal (LINK TIL PDF)

Års- og halvårsrapporter

Koncernrisiko- og bæredygtighedsrapporter

Udstedte efterstillede kapitalinstrumenter

Hybrid kernekapital udstedt 16. august 2022 - se vilkår for kapitalbeviser

Hybrid kernekapital - se vilkår for kapitalindskud

Hybrid kernekapital (indfriet 22. januar 2022) - se vilkår for kapitalindskud

Supplerende kapital - se vilkår for kapitalbeviser

Kapitalgrundlag, solvensbehov og søjle 3

Ledelsens aflønning