Rapporter og tal

Rapporter og tal

Se udvalgte nøgletal, bankens seneste års- og halvårsrapporter og find oplysninger om solvensbehov og kapitalgrundlag.

Års- og halvårsrapporter

Koncernrisiko og bæredygtighed

Kapitalgrundlag og solvensbehov

Udvalgte nøgletal

I mio. DKK 31. dec 2018 31. dec 2019 31. dec 2020 31. dec 2021 31. dec 2022
Indtjening          
Resultat før skat og afskrivninger 269,5 510,2 357,5 1.120,6 846,8
Resultat før skat 339,0 588,4 382,0 1.378,2 902,7
Netto renteindtægter 1.164,8 1.181,2 1.141,0 1.690,7 2.291,6
Periodens resultat 298,9 544,8 330,0 1.328,9 789,2
Periodens nedskrivningsprocent -0,2 % -0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,6 %
Omkostninger ift. indkomst (O/I) 81,16 73,23 82,86 62,14 75,98
Egenkapitalforrentning før skat 5,0 % 8,6 % 5,5 % 14,8 % 7,0 %
Solvens/regulering          
Egentlig kernekapitalprocent 17,6 % 16,2 % 17,0 % 14,9 % 16,1 %
Kernekapitalprocent 20,0 % 17,3 % 18,1 % 16,0 % 17,8 %
Kapitalprocent 20,0 % 19,8 % 20,6 % 18,2 % 19,8 %
Kapitalkrav 12,2 % 13,5 % 12,8 % 12,5 % 15,7 %
Kapitalmæssig overdækning 7,8 % 6,3 % 7,8 % 5,7 % 4.0 %
Likviditetsdækningsgrad (LCR) 268,1 269,9  277,4 249,4 264,5
Balance nøgletal          
Akk. nedskrivninger og hensættelser på udlån 1.299,9 808,7 838,3 1.026,9 1.346,7
Nødlidende lån ift. samlet udlån 8,37 % 5,13 % 4,79 % 6,5 % 6,75 %
Udlån 23.385,6 23.715,1 24.656,1 42.985,2 45.457,2
Indlån 40.695,5 42.269,0 45.073,8 71.720,0 72.907,7

 

Års- og halvårsrapporter

Koncernrisiko- og bæredygtighedsrapporter

Udstedte efterstillede kapitalinstrumenter

Hybrid kernekapital udstedt 16. august 2022 - se vilkår for kapitalbeviser

Hybrid kernekapital - se vilkår for kapitalindskud

Hybrid kernekapital (indfriet 22. januar 2022) - se vilkår for kapitalindskud

Supplerende kapital - se vilkår for kapitalbeviser

Kapitalgrundlag, solvensbehov og søjle 3

Ledelsens aflønning