Rapporter og tal

Se udvalgte nøgletal, bankens seneste års- og halvårsrapporter og find oplysninger om solvensbehov og kapitalgrundlag.

Udvalgte hoved- og nøgletal, Koncern

Udstedte efterstillede kapitalinstrumenter

Hybrid kernekapital udstedt 16. august 2022 - se vilkår for kapitalbeviser

Hybrid kernekapital - se vilkår for kapitalindskud

Hybrid kernekapital (indfriet 22. januar 2022) - se vilkår for kapitalindskud

Supplerende kapital - se vilkår for kapitalbeviser

Kapitalgrundlag, solvensbehov og søjle 3

Kapitalforhøjelse 2021 – overtagelse af Vestjysk Bank

I 2021 igangsatte vi en aktieemission med henblik på at rejse 1,8 mia. kr. til overtagelse af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank. Du kan læse om kapitalforhøjelsen i dokumenterne herunder.

Se også