Rapporter og tal

Se udvalgte nøgletal, bankens seneste års- og halvårsrapporter og find oplysninger om solvensbehov og kapitalgrundlag.

Udvalgte hoved- og nøgletal, Koncern

Udstedte efterstillede kapitalinstrumenter

Hybrid kernekapital udstedt 16. august 2022 - se vilkår for kapitalbeviser

Hybrid kernekapital - se vilkår for kapitalindskud

Hybrid kernekapital (indfriet 22. januar 2022) - se vilkår for kapitalindskud

Supplerende kapital - se vilkår for kapitalbeviser

Kapitalgrundlag, solvensbehov og søjle 3

Se også