Kom godt fra start

Kom godt fra start

Hvad skal du vide inden du investerer?

Disse 3 ting bør du vide, før du investerer

Uanset om du er ny eller erfaren investor, anbefaler vi, at du tager stilling til disse ting - inden du investerer.

4 grunde til at sætte liv i din opsparing

Hvis du går og tror, at investering kun er for millionærer og eksperter, kan du godt tro om igen.

Lyt til vores nye podcastserie Pengestærk

Hvordan bevæger man sig ind på aktiemarkedet, når man aldrig har lært om investering hjemme fra.

Dine investeringsmuligheder

Dine investeringsmuligheder

Hos os kan alle finde investeringsløsninger. Vi hjælper dem, der bare gerne vil placere deres penge i en investeringspulje, dem, der vil investere selv digitalt og dem, der ønsker rådgivning.

Invester selv

Her kan du selv udvælge de værdipapirer og selskaber, du vil investere i.

Invester med Arbejdernes Landsbank

Ansvarlig investering

Alle vores produkter investeres ansvarlig – se her hvordan.

Invester selv

Der er gode investeringsmuligheder for dig, der ikke har behov for rådgivning, men selv ønsker at håndplukke de selskaber og værdipapirer, du vil investere i.

Hør mere om dine investeringsmuligheder hos os

Invester med Arbejdernes Landsbank

Du behøver hverken være millionær eller ekspert for at investere hos os. Vi gør det let at investere ansvarligt.

Få overblik over dine investeringsmuligheder hos os

Ansvarlig investering

Flere og flere danskere ønsker at investere deres penge ansvarligt, og det forstår vi godt. Når man stiller krav til de virksomheder, man investerer i, kan man nemlig være med til at påvirke virksomhederne og deres adfærd i en mere ansvarlig retning.

 • Undersøgelse af Finans Danmark: 8 ud af 10 vil investere bæredygtigt
  • Hvor vigtigt er bæredygtighed for dig?
  • Alle vores produkter investerer ansvarligt
  • Ny politik for ansvarlige investeringer og integration af bæredygtighedsrisici
  • Erklæring om due diligence-politikker med hensyn til bæredygtighed

Alle vores produkter investerer ansvarligt

Det stigende internationale fokus på menneskerettigheder, miljømæssige- og sociale forhold har de senere år i hastig grad påvirket de investeringsmæssige beslutninger i hele verden, og i Danmark har størstedelen af investeringsforeningerne politikker for ansvarlige investeringer. Det gælder også for Arbejdernes Landsbank og blandt de investeringsforeninger, som vi samarbejder med. Herunder kan du læse, hvad det betyder i praksis. 

FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI)

Arbejdernes Landsbank har i 2021 tilsluttet sig UN PRI for at styrke bankens tilgang til og arbejde med ansvarlige investeringer. Derudover har alle de investeringsforeninger, som banken samarbejder med, underskrevet og forpligtet sig til at leve op til UN PRI. Det betyder i praksis, at vi og vores samarbejdspartnere:

 1. indarbejder ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningsprocesser.
 2. er aktive investorer og praktiserer ESG-forhold i investeringspolitikker.
 3. arbejder på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, der investeres i.
 4. arbejder for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 5. samarbejder, hvor det er muligt, for at forbedre effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne.
 6. rapporterer om aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

ESG-forhold

ESG står for Environmental, Social og Governance, og hver virksomhed måles på, hvor godt de performer inden for hver af de tre områder. Når en virksomhed har en høj ESG-score, er det et stærkt signal om og din garanti for, at virksomheden har en ansvarlig ledelse og en sund virksomhed - og det øger muligheden for at få et bedre afkast af din investering på længere sigt.

FN's Global Compact

Arbejdernes Landsbank har i 2021 tilsluttet sig FN's Global Compact for at styrke sit arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed samt bidrag til FN's verdensmål. Derudover har alle de investeringsforeninger, som vi samarbejder med og anvender i vores investeringsprodukter, tilsluttet sig Global Compact. Det betyder i praksis, at langt hovedparten af virksomhederne - som vi investerer i - bliver screenet for, om de overtræder principperne i Global Compact:

Menneskerettigheder

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption

 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Screening

Screeningen af de enkelte virksomheder i investeringsforeningernes porteføljer gennemføres af eksterne screeningbureauer, der hele tiden holder øje med, om virksomhederne overtræder FN’s Global Compact. Observeres et eller flere brud på principperne, vil investeringsforeningen sammen med andre investorer typisk gå i dialog med virksomheden med henblik på at få virksomheden til at ændre adfærd. En succesfuld dialog kan tage flere år, hvilket er hele essensen af et aktivt ejerskab - altså at man forsøger at påvirke virksomheden i en mere ansvarlig retning frem for at afhænde en given investering. Er dialogen nytteløs, kan og vil virksomheden som oftest blive frasolgt.

Der er mange forskellige metoder og tilgange til screening, og de mest almindelige metoder er:

Normbaseret screening

De investeringsforeninger, vi samarbejder med og bruger i vores produkter, screener for brud på normerne i FN's Global Compact. Derved kan selskaber, som bryder med principperne - og hvor der ikke er udsigt til, at adfærden bliver ændret - udelukkes eller sælges fra porteføljerne.

Evaluering af virksomheder ud fra ESG-kriterier

Nogle investeringsforeninger udfører detaljerede analyser af virksomhederne på baggrund af ESG-kriterierne, således at disse indgår på linje med andre finansielle parametre. Selskaberne udvælges med henblik på at sikre det højest mulige risikojusterede afkast til investorerne, og denne metode beskrives ofte som "best-in-class".

Etiske fonde/SRI

Nogle fonde har særlige strenge kriterier til de selskaber, som fonden investerer i, og typisk vælges virksomheder, som performer allerbedst på ESG-kriterierne - og som derudover ikke arbejder inden for visse forretningsområder. Denne type fonde markedsføres oftest som etiske fonde eller SRI fonde. Fondene kan f.eks. have en politik om, at de ikke investerer i virksomheder, som producerer eller investerer i alkohol, våben, tobak, fossile brændstoffer mv. Fonde kan også have en politik om hurtigere frasalg af selskaber med bekræftede normbrud.

Impact fonde

Disse fonde har typisk som målsætning at bidrage til en positiv social eller miljømæssig udvikling eller resultat, og hvor disse målsætninger vægter højere end det højest mulige afkast. 

Klyngevåben og landminer

Alle de investeringsprodukter og investeringsforeninger, som vi tilbyder og samarbejder med, investerer ikke i virksomheder, som producerer klyngebomber eller landminer. I praksis frasorteres per automatik virksomheder, som producerer:

 • Konventionsomfattede våben
 • Anti-personelminer
 • Klyngeammunition

Eksklusionslister

I tillæg til ovenstående arbejder investeringsforeningerne med egne eksklusionslister over specifikke virksomheder, som opfører sig uansvarligt eller er i en gråzone og ikke ønsker at ændre adfærd i tilstrækkeligt omfang. Investeringsforeningerne investerer ikke i virksomheder, som fremgår af deres egne eksklusionslister. Det er forskelligt, hvilke virksomheder, der optræder på de enkelte investeringsforeningers eksklusionslister. 

Ny politik for ansvarlige investeringer og integration af bæredygtighedsrisici

Erklæring om due diligence-politikker med hensyn til bæredygtighed

Få rådgivning om investering

Ønsker du at få mere at vide om investering og dine muligheder, er du velkommen til at kontakte din rådgiver direkte eller ringe til os på 38 48 48 48 - vi står klar alle hverdage kl. 8-20 og weekend kl. 10-16. Du kan også udfylde formularen herunder - så hører du fra os inden for to hverdage.

Emne

Undlad venligst at skrive dit CPR-nummer eller andre personfølsomme informationer her

Dine oplysninger

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem.

Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger på al-bank.dk/persondata.