Investeringskonto FRI

Investeringskonto FRI er en nem og enkel måde at investere på, hvor du slipper for besværet med at gøre det selv. Som det fremgår af navnet, er der tale om en løsning i kontoformat, der samtidig fjerner behovet for at have et depot - det vil sige ingen kurtage og depotgebyrer.

Sådan investerer du med FRI

Med In­ve­ste­rings­kon­to FRI får du et overskueligt og meget fleksibelt alternativ til at have dine penge stående kontant. Når du opretter en in­ve­ste­rings­kon­to FRI, får du en løsning, hvor din opsparing investeres i en af nedenstående strategier/fonde ud fra, hvad der passer til din ri­si­ko­vil­lig­hed og dine behov.

Risiko

Du kan komme i gang med In­ve­ste­rings­kon­to FRI fra kun 1 kr., og du kan indsætte og hæve, så ofte du vil. Du får fuldt overblik via din netbank, hvor du bl.a. kan følge den daglige værdiudvikling af din investering.

Dine fordele

  • Automatisk investering af dine indbetalinger
  • Automatisk geninvestering af udbytter
  • Automatisk indberetning til skat
  • Automatiske månedlige indbetalinger, hvis du ønsker det
  • Intet depot og derfor ingen depotgebyrer
  • Ingen kurtage ved handel med værdipapirer
  • In­ve­ste­rings­løs­nin­gen er skræddersyet til dine ønsker og behov
  • Pengene kan hæves efter behov

Alt investeres – ingen renter

Du kan indsætte lige fra 1 kr. op til så meget, du vil. Vil du investere meget store beløb, anbefaler vi dog, at du overvejer nogle af vores andre in­ve­ste­rings­løs­nin­ger.

Hele din saldo bliver investeret, så der er ingen renter på kontoen – hverken positive eller negative.

Bestil via rådgiver

Du bestiller In­ve­ste­rings­kon­to FRI ved at kontakte din filial eller rådgiver, som også kan guide dig til at vælge den strategi, der passer bedst til dit behov og din risikoprofil. Det sker ved at, at du starter med at udfylde et skema, der vil vise din risikoprofil.

Du kan skifte strategi

In­ve­ste­rings­kon­to FRI er fleksibel, så du kan godt skifte strategi, hvis din ri­si­ko­vil­lig­hed ændrer sig. Du skifter strategi ved at kontakte din rådgiver. I praksis lukker du din nuværende strategi og opretter en ny strategi. Det tager typisk 5-7 bankdage at skifte strategi.

Vi anbefaler som udgangspunkt at vælge én strategi. Men hvis det giver mening og værdi for dig, kan du godt have flere strategier for forskellige beløb. Det aftaler du med din rådgiver.

Gebyr og omkostninger

Bankens årlige ad­mi­ni­stra­tions­ge­byr* for In­ve­ste­rings­kon­to FRI er 0,60 pct. Det fratrækkes som en årlig bogføring af den årlige gennemsnitlige værdi.

Hertil kommer indirekte omkostninger for den valgte strategi, som varierer. Jo højere risiko, jo højere omkostninger. De indirekte omkostninger trækkes løbende fra afkastet.

*Ad­mi­ni­stra­tions­ge­by­ret er ikke momsbelagt.

Opret Investeringskonto FRI

Din investering er ansvarlig og tager hensyn til bæredygtighed

Vi tror på, at in­vesteringer i ansvarlige og veldrevne virksomheder går hånd i hånd med gode langsigtede afkast. Når du investerer via In­ve­ste­rings­kon­to FRI, sørger vi og vores sam­ar­bejds­part­ne­re for, at in­ve­ste­rin­ger­ne foretages på en ansvarlig måde. Det betyder i praksis, at vi altid forholder os til sociale, miljømæssige og le­del­ses­mæs­si­ge forhold, når vi investerer i et selskab. Derudover bliver bæredygtighed inddraget i in­ve­ste­rings­pro­ces­sen, og de virksomheder, som vi investerer i, bliver analyseret ud fra et bredt bæ­re­dyg­tig­heds­per­spek­tiv.

Læs mere om bæredygtige investeringer

Investeringskonto FRI

Du kan følge udviklingen på din Investeringskonto FRI i din netbank – fordi investering skal være nemt.

Sparinvest - vores ansvarlige samarbejdspartner

I samarbejde med Sparinvest udbyder vi In­ve­ste­rings­kon­to FRI som et ansvarligt in­ve­ste­rings­pro­dukt. Sparinvest står for de bagvedliggende investeringer.
Læs mere om Sparinvests tilgang til investeringer

Få rådgivning om investering

Ønsker du at få mere at vide om investering og dine muligheder, er du velkommen til at kontakte din rådgiver direkte eller ringe til os på 38 48 48 48 - vi står klar alle hverdage kl. 8-20 og weekend kl. 10-16. Du kan også udfylde formularen herunder - så hører du fra os inden for to hverdage.

Emne

Undlad venligst at skrive dit CPR-nummer eller andre personfølsomme informationer her.

Dine oplysninger

Hvilket tidsrum vil du helst kontaktes i?

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.