Vilkår for brug af hjemmesiden

Brugen af www.al-bank.dk er underlagt følgende betingelser:

An­svars­fra­skri­vel­se

Informationer på denne hjemmeside er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug.

Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tje­ne­stey­del­ser mv.

Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at denne hjemmeside er korrekt og retvisende. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken påtager sig intet ansvar for hjemmesidens nøjagtighed eller fuldkommenhed.

Eventuelle tab, der måtte følge af dispositioner foretaget på baggrund af anbefalinger og vurdering på denne hjemmeside er ikke underlagt bankens ansvar.

De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til pro­duk­tion­s­tids­punk­tet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Banken samt medarbejdere i banken kan have dispositioner i eller foretage køb eller salg mv. af valuta, finansielle instrumenter eller værdipapirer, som er omtalt.

E-mails via internettet

Du skal være opmærksom på, at vi ikke garanterer fortroligheden af e-mail-beskeder via hjemmesiden.

Du skal være opmærksom på, at banken kan være op til 2 bankdage om at besvare din mail/besked.

Du må ikke sende instrukser om

  • handel med værdipapirer
  • spærring af kort og konto
  • om kurssikring.

I disse situationer beder vi dig kontakte banken telefonisk eller med almindelig post.

Information om behandling af per­so­nop­lys­nin­ger

Per­so­nop­lys­nin­ger, som du afgiver i forbindelse med, at du udfylder en formular på www.al-bank.dk, behandles af banken i over­ens­stem­mel­se med den gældende lovgivning om behandling af per­so­nop­lys­nin­ger.