Private Banking

Vi skaber overblik og værdi, så du kan træffe de rigtige valg.

Er Private Banking noget for dig?

Vi gør det komplekse enkelt

Vores varemærke er ansvarlig, nærværende og enkel rådgivning, som giver dig det overblik, du skal have for at kunne træffe de rigtige beslutninger.

Vores rådgivning har en holistisk tilgang, hvor vi inddrager alle relevante aspekter, som kan have betydning for udviklingen i din samlede formue. Sam­men­sæt­nin­gen af formuen på frie midler, pension eller virksomhed har f.eks. betydning for beskatning af indkomst og afkast.

Det har derfor stor betydning, hvordan du sparer op og senere hen, i hvilken rækkefølge du bruger formuen – målet er at skabe mest værdi for dig eller dine arvinger.

Får du ikke brugt din formue selv, ligger der også overvejelser om overdragelse af formue (-aktiver) til børn eller øvrige arvinger.

Vi kigger 360 grader rundt

Vi skaber nærvær

En kompleks økonomi kræver indsigt og detaljeret faglig viden. Derfor stiller vi rå­d­giv­nings­team af bankens specialister inden for formue, investering og pension til din rådighed, når du er kunde i AL Private Banking.

Et godt samarbejde bygger på tillid, respekt og et godt kendskab til hinanden. Når vi kender hinanden, kan vi rådgive dig bedst muligt ud fra dine behov her og nu – og i fremtiden.

Din lokale kunde- eller er­hvervs­rå­d­gi­ver er om­drej­nings­punk­tet for den daglige økonomi, og Private Banking-rådgiveren sikrer, at du får hel­heds­rå­d­giv­ning, som er tilpasset lige præcis dine behov og din situation og formidlet på en forståelig måde.

Sammen skaber vi værdi.

Tryghed med en formueplan

En Formueplan giver dig konkrete forslag til optimering af din formue.

Vi udarbejder en Formueplan, som tager afsæt i dine ønsker og behov. Den giver dig et overblik over din samlede formue nu og i fremtiden.

Formueplanen gør det muligt

 • at se på alle dine indkomst- og formueforhold i en samlet for­mu­e­rå­d­giv­ning.
 • at udarbejde en prognose af den forventede udvikling af formuen og de fremtidige for­brugs­mu­lig­he­der ud fra dine ønsker.
 • at komme med konkrete op­ti­me­rings­for­slag til din formue.
 • at sætte fokus på den optimale neds­pa­rings­ræk­ke­føl­ge af din samlede formue.

Med Formueplanen og din risikoprofil som udgangspunkt udarbejder vi et konkret investerings- og fi­nan­si­e­rings­for­slag.

Tjekliste

 • Spredning af aktiver
  Mere end 60% af dine aktiver er placeret i selskab.
 • Udnyttelse af fradrags­mu­lig­he­der på pension
  Betaler topskat på 35.860 kr. og indbetaler 50.000 kr. på ratepension.
 • Nettoformue
  Nettoformuen er positiv i årene fremover.

Tilgængelighed

Vi tilbyder fleksible løsninger - også når det gælder mødeafholdelse.

Du er selvfølgelig altid velkommen i din lokale filial eller, hvis det passer dig, hos AL Private Banking, Vesterbrogade 5, 6. sal i Pa­nop­ti­kon­byg­nin­gen.

Vi tilbyder også onlinemøder, som gør dig uafhængig af tid og sted. Ved onlinemøde deler vi skærm, så vi kigger på de samme oplysninger. Du benytter en computer, og vi kommunikerer via Microsoft Teams.

Du kan altid komme i telefonisk kontakt med os i tidsrummet 08.00 – 20.00.

Med AL Private Banking får du bl.a.