Finanstilsynets vurderinger

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med, at danske banker overholder de gældende regler.

Finanstilsynets seneste vurderinger

Herunder kan du se Fi­nan­stil­sy­nets seneste vurderinger af Arbejdernes Landsbank - se bl.a. påtaler, påbud og ri­si­koop­lys­nin­ger.

20242023


2022
2021
2018

201620152014


2013


20122011