Betalinger til udlandet

Betaling til udlandet er, når du overfører penge fra din egen konto til en konto i et andet land.

Gode råd, når du skal sende penge til udlandet

  • Foretag overførslen i din AL NetBank. Det er meget billigere end via filialen.
  • Vælg helst at omkostningerne skal deles mellem dig og modtager af beløbet. Hvis du vælger at betale alle omkostningerne, så risikerer du at komme til at betale høje gebyrer til de udenlandske banker.
  • Oplys korrekt BIC/SWIFT og IBAN. En række lande har stillet krav om at IBAN skal oplyses. Find landeoversigt over IBAN. Du finder IBAN-nummer og SWIFT-adresse i din netbank. Gå ind under fanen ”Konti og posteringer” og klik på ”Kontovilkår”. Her vælger du så, hvilken konto du vil se IBAN og SWIFT for.
  • Oplys altid hele navnet og adressen på beløbsmodtager. Der er stor risiko for, at overførslen ikke finder sted, hvis be­løbs­mod­ta­gers adresse er en postboks-adresse.
  • Udfyld kun feltet ”Oplysninger til banken”, hvis det er absolut nødvendigt, da det medfører manuel ef­ter­be­hand­ling som koster dig et gebyr.
  • Hvis du overfører gentagne gange til samme beløbsmodtager, så gem betalingen som en stan­dard­be­ta­ling i AL NetBank, og hent den frem og ret evt. beløb hver gang du skal bruge den.
  • Hvis du ikke har mulighed for at foretage en udenlandsk overførsel via din netbank, så ring til os på telefon 38 48 48 48.  

Priser og vilkår

Du kan se priser og vilkår for betalinger til udlandet i for­ret­nings­be­tin­gel­ser­ne her.

  • Hvis du ikke har AL NetBank kan du udfylde skemaet "Bestilling af overførsel til udlandet". 
  • Har du AL NetBank men mangler adgang til at overføre til udlandet, så kontakt din filial, som kan give dig adgang.

Den udfyldte blanket sendes/afleveres til Arbejdernes Landsbank – gerne din lokale filial. 

Annullering eller ændring af udenlandsk overførsel

Ønsker du at annullere eller ændre en overførsel til udlandet, bedes du udfylde og sende nedenstående formular til os.

Bemærk

Annullering/ændring af en overførsel er forbundet med et eks­pe­di­tions­ge­byr. Aktuelle gebyrer finder du i PDF-filen herunder. Er betalingen allerede sendt, afhænger returnering af modtagers accept.

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Se også

Anmodning om annullering/ændring

Her kan du anmode om annullering/ændring af en udenlandsk overførsel.

Jeg ønsker at:

Hævet på konto

Dvs. den konto hvor beløbet for overførslen er eller vil blive hævet.

Beløb