Betalinger til udlandet

Når du skal overføre penge fra din egen konto til en konto i udlandet, skal du enten overføre via netbank eller benytte en standardblanket fra banken. Her på siden finder du både blanketten og en række gode råd om overførsler via netbank til udlandet.

Gode råd, når du skal sende penge til udlandet

  • Foretag overførslen i din netbank. Det er billigere end via din filial.
  • Bestil for så vidt muligt overførslen i mod­ta­ger­lan­dets valuta, og angiv gerne beløbet i DKK i feltet ”Modværdi i DKK”. Så sørger vi for at omregne beløbet til dagens noteringskurs. Overførslen vil oftest komme hurtigere frem til modtageren, når den ikke skal veksles i udlandet.
  • Oplys korrekt IBAN-nummer til modtageren. En række lande stiller krav om at IBAN-nummer skal oplyses. Klik her for at se en oversigt over de lande som kræver IBAN-nummer.
  • Oplys altid det fulde navn og adresse på be­løbs­mod­ta­ge­ren. Der er stor risiko for, at overførslen ikke går igennem, hvis be­løbs­mod­ta­gers adresse er en postboks-adresse.
  • Vælg helst, at omkostningerne skal deles mellem dig og modtager af beløbet. Hvis du vælger at betale alle omkostningerne, så risikerer du at komme til at betale høje gebyrer til de udenlandske banker.
  • Udfyld altid SWIFT-adresse/BIC på modtagers bank. Hvis du overfører til Australien, Canada, USA, Hongkong, New Zealand, Rusland eller Sydafrika, skal der enten være udfyldt en SWIFT-adresse/BIC på modtagers bank, eller en clearingskode.
  • Hvis du overfører gentagne gange til samme beløbsmodtager, så gem overførslen som en stan­dard­be­ta­ling i din netbank, og hent den frem og ret evt. beløb, hver gang du skal bruge den.
  • Undgå at skrive i feltet ”Besked til Arbejdernes Landsbank”, medmindre det er absolut nødvendigt, da det medfører en manuel ef­ter­be­hand­ling, som koster dig et gebyr.
  • Hvis du har netbank i Arbejdernes Landsbank, men mangler adgang til at overføre til udlandet, så kontakt din filial, som kan give dig adgang.

Priser og vilkår for overførsler til og fra udlandet

Du kan se priser og vilkår for betalinger til udlandet i for­ret­nings­be­tin­gel­ser­ne her.

Har du ikke netbank?

Hvis du ikke har netbank, kan du udfylde stan­dard­blan­ket­ten "Bestilling af overførsel til udlandet". 

Den udfyldte blanket skal sendes eller afleveres til Arbejdernes Landsbank – gerne i din lokale filial. 

Clearingskode og formålskode

I nogle lande kan der ikke angives et IBAN-nummer, og derfor er clearingskoden obligatorisk for, at betalingen kan gennemføres. Det gælder for Australien, Canada, USA, Hongkong, New Zealand, Rusland eller Sydafrika. Husk at udfylde clearingskoden i din netbank, når du overfører penge til et af de nævnte lande.

Nogle lande kræver desuden, at du angiver en formålskode, som beskriver grundlaget for den betaling, du foretager. Det kan for eksempel være en formålskode for import af varer. Der skal angives formålskode på betalinger til følgende lande: Jordan, Malaysia, De forenede Arabiske Emirater og Kina (kun hvis du sender CNY).

Annullering eller ændring af udenlandsk overførsel

Ønsker du at annullere eller ændre en overførsel til udlandet, bedes du udfylde og sende nedenstående formular til os.

Bemærk

Annullering/ændring af en overførsel er forbundet med et eks­pe­di­tions­ge­byr. 

Er betalingen allerede sendt, så afhænger returnering af modtagers accept.

Hvis du skal modtage penge fra udlandet

Skal du modtage penge fra udlandet, skal du blot informere om dit IBAN-nummer samt Arbejdernes Landsbanks Swift (BIC)-adresse ”ALBADKKK”. Dit IBAN nr. finder du i din Netbank. Gå ind under fanen ”Konti og posteringer” og klik på ”Kontovilkår”. Her vælger du så, hvilken konto du vil se IBAN nr. for.

Se også

Anmodning om annullering/ændring

Her kan du anmode om annullering/ændring af en udenlandsk overførsel.

Jeg ønsker at:

Hævet på konto

Dvs. den konto hvor beløbet for overførslen er eller vil blive hævet.

Beløb

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.