Indsigelse på netbanktransaktioner

Du kan gøre indsigelse, hvis du opdager en eller flere betalinger/overførsler i din netbank, som du ikke kan vedkende dig.

Få rådgivning

Du kan få rådgivning om dette ved at ringe til os på 38 48 50 62 eller skrive en mail til net­bankind­si­gel­se@al-bank.dk. Vær opmærksom på, at indsigelse skal ske omgående for at undgå, at sagen forældes. Indsigelse på betalinger i AL-Netbank gælder kun privatkunder.

Hvad du skal gøre, hvis der er overført transaktioner i din netbank, som du ikke kender til:

  • Spær din netbank
  • Spær dit MitID
  • Ring til banken. Uden for bankens åbningstid, kontakt banken næste arbejdsdag.

Spærring af bruger i AL-Netbank

Du har mulighed for at spærre din bruger af AL-Netbank, hvis du har mistanke om misbrug:

  • Log på AL-NetBank
  • Klik på menupunktet "Adgang og sikkerhed"
  • Klik på fanebladet "Spærring" - og følg herefter vejledningen på skærmen.
Log på netbank

Se også