Anmod om indsigt

Ønsker du indsigt i personoplysninger eller at få rettet, slettet eller udleveret personoplysninger, så kan du udfylde felterne nedenfor og sende anmodningen til banken.

Anmod om indsigt

Udfyld venligst formularen og send anmodningen til banken.

Min henvendelse drejer sig om:*

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Spørgsmål til vores behandling af personoplysninger?

Har du spørgsmål til bankens behandling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, kan du kontakte bankens Da­ta­be­skyt­tel­ses­rå­d­gi­ver pr. mail DPO@al-bank.dk eller ved at skrive til: 

Arbejdernes Landsbank
Att.: DPO
Vesterbrogade 5
1502 København V.

Ønsker du at klage

Hvis du er utilfreds med bankens behandling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, kan du altid klage til bankens Kla­ge­ansvar­li­ge

Eller du kan klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller dt@datatilsynet.dk