Gæld og fundingstrategi

Få et hurtigt overblik over Arbejdernes Landsbanks kreditprofil og find information om koncernens funding og udstedelse af gældsinstrumenter.

Gældsoverblik

Green Bond Information

Fundingstrategi

Fun­dings­tra­te­gi­en skal sikre en stabil fun­dings­truk­tur og en god di­ver­si­fi­ka­tion på in­ve­stor­grup­per, produkter og valutaer. Nordiske investorer og nordiske valutaer er en vigtig fundingkilde for Arbejdernes Landsbank.

Målsætningen er at have en egentlig ker­ne­ka­pi­tal­pro­cent (CET1) på 13,0 og en samlet kapitalprocent på 17,2.

Se også