Udbud af nye aktier

Kapitalforhøjelse til overtagelse af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank

Vi har den 14. april 2021 offentliggjort et prospekt og igangsat en aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer i Arbejdernes Landsbank med henblik på at rejse 1,8 mia. kr. til overtagelse af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank. Tegningsretterne kan ikke handles.

Tegningsperioden for de nye aktier løber fra den 14. april til den 29. april kl. 23.59.

Resultatet af udbuddet forventes offentliggjort den 10. maj 2021.

 

Se brochure om kapitalforhøjelsen

video

”Vores strategi er klar og kendt - vi skal spille en større rolle i erhvervskundemarkedet, øge vores samlede bankforretning og forbedre koncernens balance mellem erhverv og privat, så vi står stærkere over for fremtidens kapitalkrav til finansielle institutioner. I det lys kan vores ejerskab i Vestjysk Bank give nogle interessante udviklingsmuligheder på sigt.”

Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank

Spørgsmål og svar

 • Hvor mange nye aktier kan jeg tegne? Og hvad koster det?

  For hver aktie du ejer den 14. april kl. 09.00, modtager du 6 tegningsrettigheder. Hver aktie giver ret til at tegne 1 ny aktie. Hver ny aktie koster 1 kr. Du kan desuden anmode om tegning af resterende aktier, som er de aktier, der bliver til overs, hvis ikke alle nuværende aktionærer udnytter alle deres tegningsretter. Fordelingen af de resterende aktier sker, når tegningsperioden er afsluttet.

 • Hvordan tegner jeg nye aktier?

  Hvis du er privatperson, har NemID og en mailadresse går du ind på aktionærportalen via linket her og logger dig ind med NemID. Herefter følger du anvisningerne på aktionærportalen.

  Hvis du er et forbund, en forening eller er en person, som ikke har NemID/mailadresse, skal du benytte den tegningsblanket, der er udsendt med tegningsindbydelsen. Blanketten skal sendes til Computershare via e-mail tegning@computershare.dk. eller pr. post til Computershare, Lottenborgvej 26 D, 1, 2800 Kgs. Lyngby.  En tegningsblanket må ikke sendes til eller afleveres i en filial i banken – i et sådan tilfælde vil din tegning gå tabt.

  Hvis du ikke modtager en tegningsindbydelse eller har spørgsmål til praktikken omkring tegning af aktier i udbuddet, er du velkommen til at kontakte Computershare på telefon 45 46 09 97 eller via mail tegning@computershare.dk.

 • Er der lavet et prospekt, hvor jeg kan læse om kapitaludvidelsen?

  Ja, banken har i forbindelse med kapitaludvidelsen offentliggjort et prospekt, som du kan finde på denne side under afsnittet "Læs mere om kapitalforhøjelsen". På denne side ligger der også et resumé af udbuddet og en brochure.

  Det er vigtigt, at du gør dig bekendt med prospektet, før der træffes en investeringsbeslutning.

 • Hvornår kan jeg tegne aktier?

  Tegningsperioden for tegning af aktier i udbuddet løber fra den 14. april til den 29. april 2021 kl. 23.59.

  Se mere om frister i prospektet.

 • Kan jeg tegne flere aktier, end mine tegningsretter berettiger til?

  Hvis ikke alle aktionærer udnytter alle deres tegningsretter, bliver der nogle aktier til overs til fordeling mellem de aktionærer, som ønsker at tegne flere aktier. Du kan derfor godt afgive et ønske om at tegne flere aktier, end dine tegningsretter berettiger til. Fordelingen af de resterende aktier, sker når tegningsperioden er afsluttet.

  Hvis du er blevet tildelt resterende aktier, vil du modtage besked herom forventeligt den 4. maj.

  Du kan læse mere om resterende aktier i prospektet.

 • Hvad skal jeg betale for aktierne?

  Du skal betale 1 kr. for hver aktie, som du tegner. Hvis du f.eks. tegner 6.000 nye aktier, skal du overføre 6.000 kr. Du skal med andre ord overføre et beløb, der svarer til det antal aktier, du tegner.

  Hvis du har valgt at tegne flere aktier, end dine tegningsretter tilsiger, skal du også betale 1 kr. for hver af de resterende aktier, som du tildeles. Læs mere om resterende aktier i ovenstående spørgsmål/svar "Hvor mange nye aktier kan jeg tegne? Og hvad koster det?".

 • Jeg vil gerne tegne nye aktier, men ender med nogle tegningsretter i overskud?

  Du skal bruge 1 tegningsret til hver ny aktie, du ønsker at tegne. Hvis du ikke tegner for alle dine tegningsretter, vil disse retter gå tabt. Du kan ikke sælge eller overdrage dine overskydende tegningsretter.

  Hvis du vælger ikke at tegne aktier i udbuddet eller kun vælger at udnytte nogle af dine tegningsretter, vil din ejerandel blive udvandet som nærmere beskrevet i prospektets del II, afsnit 6 (”Udvanding”).

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at udnytte mine tegningsretter og deltage i kapitaludvidelsen?

  Hvis du ikke ønsker at deltage i kapitaludvidelsen, skal du ikke foretage dig noget.

 • Hvad sker der, hvis jeg slet ikke foretager mig noget?

  Så deltager du ikke i kapitaludvidelsen, hvilket giver andre aktionærer mulighed for at tegne de aktier, som du var berettiget til.

  Hvis du vælger ikke at tegne aktier i udbuddet eller kun vælger at udnytte nogle af dine tegningsretter, vil din ejerandel blive udvandet som nærmere beskrevet i prospektets del II, afsnit 6 (”Udvanding”).

 • Er det muligt at ændre eller annullere en afgivet ordre vedr. kapitaludvidelsen?

  Nej, medmindre der offentliggøres et tillægsprospekt, som nærmere beskrevet i prospektet.

 • Hvornår skal jeg senest anmode om at tegne aktier?

  Du har som privatperson mulighed for at tegne aktier via Aktionærportalen senest den 29. april kl. 23.59. Hvis du tegner aktier via den tegningsblanket, som var sendt med tegningsindbydelsen, skal du sikre dig, at Computershare har blanketten i hænde senest den 29. april kl. 23.59.

 • Hvordan betaler jeg for de nye aktier?

  Hvis du er kunde i banken, vil vi automatisk trække tegningsbeløbet på din afkastkonto. Hvis du ønsker at bruge en anden konto eller en konto i et andet pengeinstitut, skal du kontakte Computershare hurtigst muligt og senest inden den 29. april 2021 kl. 17.00

  Hvis du ikke har en afkastkonto eller har angivet, at du ikke vil benytte denne, skal du overføre beløbet til den konto i Arbejdernes Landsbank, der er oplyst i tegningsindbydelsen hurtigst muligt – og senest så de er modtaget på betalingsdagen den 6. maj 2021 inden kl. 17.00.

  Hvis du er i tvivl om hvordan eller hvortil din betaling skal foretages eller hvilken reference du skal anvende, kan du kontakte Computershare på telefon 45 46 09 97 eller via mail tegning@computershare.dk.

 • Hvornår skal jeg betale for de nye aktier?

  Du skal betale for aktierne senest den 6. maj kl. 17.00.

  Hvis du er kunde i banken, vil tegningsbeløbet automatisk blive trukket fra din afkastkonto den 6. maj 2021, med mindre du har informeret Computershare om andet. Hvis der ikke er dækning på din konto, vil din tegning falde bort for den del, som der ikke er dækning for.  

  Hvis du ikke har en afkastkonto eller har angivet, at du ikke vil benytte denne, skal du hurtigst muligt (senest 6. maj 2021) sikre, at det fulde beløb er modtaget på den konto i Arbejdernes Landsbank, som er oplyst i tegningsindbydelsen. Hvis beløbet ikke er modtaget på den rette konto i banken den 6. maj 2021 kl. 17, vil din tegning falde bort. 

 • Kan Arbejdernes Landsbank eller Computershare rådgive mig om min tegning af aktier?

  Nej, hverken banken eller Computershare kan eller må rådgive dig om selve investeringen i aktier i banken.

  Computershare kan dog bistå dig med selve praktikken omkring din tegning.

 • Hvorfor har I ændret stykstørrelsen fra 1 aktie á 1.000 kr. til 1.000 stk. aktier á 1 kr. ?

  Vi har gennemført ændringen for at gøre det lettere at fordele ikke tegnede aktier blandt dem, der ønsker flere efterfølgende.

  Ændringen blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling mandag den 12. april 2021.

 • Hvad menes der med udvanding?

  Som aktionær ejer du en andel af Arbejdernes Landsbank. Hvis du tegner de aktier, som du har fortegningsret til, så vil du fortsat eje samme ejerandel efter kapitaludvidelsen. Hvis du ikke tegner hele din fortegningsret, vil du efter kapitaludvidelsen have en mindre ejerandel, hvilket betyder, at din ejerandel er blevet udvandet.

 • Hvad betyder modværdi?

  På tegningsblanketten står der ”Jeg forpligter mig til at betale modværdien af de tegnede aktier…”. Det betyder blot, at du forpligter dig til at betale prisen for aktierne. Hver aktie koster 1 kr. Tegner du således 1.000 aktier vil modværdien være 1.000 kr.