Udbud af nye aktier

Kapitalforhøjelse til overtagelse af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank.

Vi har den 14. april 2021 offentliggjort et prospekt og igangsat en aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer i Arbejdernes Landsbank med henblik på at rejse 1,8 mia. kr. til overtagelse af ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i Vestjysk Bank. Teg­nings­ret­ter­ne kan ikke handles.

Teg­nings­pe­ri­o­den for de nye aktier løber fra den 14. april til den 29. april kl. 23.59.

Resultatet af udbuddet forventes offentliggjort den 10. maj 2021.

Se brochure om ka­pi­tal­for­hø­jel­sen

En styrket bank

Ka­pi­ta­l­ud­vi­del­sen og vores overtagelse af ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i Vestjysk Bank er en del af realiseringen af vores 2025-strategi om at vokse både organisk og gennem opkøb med henblik på at stå styrket i fremtidens bankmarked.

Sådan tegner du nye aktier

Hvis du er privatperson, som har MitID og en mailadresse, kan du tegne nye aktier via ak­tio­nær­por­ta­len. I andre tilfælde kan du tegne nye aktier ved at benytte den teg­nings­blan­ket, som du har modtaget via mail eller fysisk brev.

Detaljer om udbuddet

Er du aktionær i Arbejdernes Landsbank, modtager du 6 tegningsretter for hver 1 aktie, du ejer i dag. Hver tegningsret giver ret til at tegne 1 ny aktie. Hver ny aktie koster 1 kr.

Læs mere

Tegn nye aktier

Log ind via aktionærportalen.

Vores strategi er klar og kendt - vi skal spille en større rolle i er­hvervskun­de­mar­ke­det, øge vores samlede bankforretning og forbedre koncernens balance mellem erhverv og privat, så vi står stærkere over for fremtidens kapitalkrav til finansielle institutioner. I det lys kan vores ejerskab i Vestjysk Bank give nogle interessante ud­vik­lings­mu­lig­he­der på sigt.
Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank

Spørgsmål og svar