Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Boligejerne kan se frem til 175.000 kr. mere i friværdi

Boligejerne kan se frem til 175.000 kr. mere i friværdi

16. december 2019
Gå til nyhedsoversigt

I regeringens netop offentliggjorte prognose forventes boligpriserne at stige med 9,2 procent fra 2018 til 2021. Får regeringen ret i deres prognose, vil boligejerne kunne se frem til en forøgelse i deres friværdi på 175.000 kr. Regeringen forudser, at priserne vil stige med 2,7 procent i 2019, 3,2 procent i 2020 og 3 procent i 2021. Et typisk hus der kostede 1,9 mio. i 2018, vil derfor skulle op og koste 2,075 mio. i 2021.

Medvind til boligmarkedet

Regeringen nedjusterer også deres forventninger til udviklingen i boligpriserne. Tidligere forventede regeringen en vækst i boligpriserne på 3,1 procent i år og 3,4 procent næste år.

Vi er enige med regeringen, og forventer, at boligpriserne vil stige med omkring 3 procent i år og næste år.

Der er nemlig mange ting, der understøtter boligmarkedet. Renterne er faldet massivt gennem året, og der er udsigt til, at de lave niveauer ikke ændrer sig foreløbigt. Læg dertil, at dansk økonomi er inde i en højkonjunktur med stigende reallønninger, fremgang i beskæftigelsen og boligbyrden (den andel af den disponible indkomst der bruges til at betale skatter og renteudgifter til boligen) er lav i en historisk kontekst.

Alt denne fremgang betyder også, at det går rigtig stærkt på boligmarkedet. Boligsalget har udsigt til det højeste niveau i 14 år, og det vil også lægge et opadgående pres på priserne.

Modvind til de dyre områder

For de dyre områder og lejligheder i de større byer forventer vi ikke samme fremgang.

I de områder hvor priserne er steget hastigt de senere år, særligt i København, er priserne i dag på et niveau, hvor de færreste kan og vil være med, og det giver modvind til priserne. Dertil kommer massivt nybyggeri i de store byer, strammere lånekrav samt usikkerheden omkring de nye boligskatter. Alle disse faktorer vil trække i retningen af lavere priser de kommende år.

Selvom der er meget modvind i de områder, er der også medvind. De dyreste boliger får nemlig også glæde af de rentefald vi har haft igennem året, og det vil være med til at holde hånden under priserne.