International økonomi og finans

International økonomi og finans

Vi kommenterer udviklingen i den internationale økonomi og på finansmarkederne.

Prognose

Periskopet vinter 2020

Læs vores vurdering af verdensøkonomien.

Opsamling

AL MarkedsNyt Uge 17

Ugentlig update på de finansielle markeder og makroøkonomien

Kommentar

Eurozonens økonomi skrumpede på ny i 1. kvartal

Prognoser, analyser og kommentarer til international økonomi og finansmarkederne

Indblik

ALMarkedsNyt

Vi samler op på aktuelle økonomiske temaer.

Finansmarkederne

Renter, valuta og aktier

Vores forventninger til udviklingen.

Klumme

Hvad er oppe i tiden?

Få økonomernes holdningerne til de vigtigste tendenser.

Kommentarer

Hvad rør sig i udlandet?

Løbende kommentarer til økonomien i Europa og USA.