Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, eurozonen og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner.

Danmark

Rente- og valutaprognosen er beregnet den 21. marts 2024.

Eurozonen

Rente- og valutaprognosen er beregnet den 21. marts 2024

USA

Rente- og valutaprognosen er beregnet den 21. marts 2024

Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank som generel information. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tje­ne­stey­del­ser mv. eller som in­ve­ste­rings­rå­d­giv­ning. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til pro­duk­tion­s­tids­punk­tet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank, samt medarbejdere i banken, kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af de værdipapirer, som er omtalt.