Kanalbyen i Fredericia

Det er ikke kun sport, vi sponserer og støtter op om. I løbet af de senere år har vi også været aktivt involveret i flere kulturelle og kunstneriske projekter rundt om i landet.

I efteråret 2019 gik vi sammen med Kanalbyen i Fredericia i et stort partnerskab, hvor vi er hovedsponsor og med til at sørge for, at der skabes ny kunst i bydelen. Visionen er at skabe liv, involvering og oplevelser i det nye byområde ved Fredericias havnefront gennem en række kunstneriske installationer.

Bl.a. skal bydelens nye P-hus udsmykkes i samarbejde med den verdenskendte, danske billedkunstner Kristine Roepstorff. P-huset er en blandt flere bygningsværker, som vi er med til at finansiere.

Med de kommende kunstprojekter i Kanalbyen ser vi frem til, at vi kan være med til at sætte Fredericia og den nye bydel på det kulturelle landkort. Vi tror på, at vores partnerskab med Kanalbyen kan bidrage positivt til den lokale udvikling og være med til at skabe synlighed om byen og området.

At samarbejde med aktører fra den kulturelle verden er ikke nyt for os. Tidligere har vi også været en del af fi­nan­si­e­rings­grup­pen på større kulturelle byggeprojekter som Den Blå Planet, Musikkens Hus og Royal Arena.