Frederiksbergmuseerne

Arbejdernes Landsbank og Frederiksbergmuseerne gik i 2019 sammen i et spændende partnerskab, hvor banken fungerer som hovedsponsor for museerne.

Fokus på fæl­les­skab­s­o­ri­en­te­re­de aktiviteter

Fre­de­riks­berg­mu­se­er­ne består af Storm P. Museet, Alhambra, Bakkehuset og ud­stil­lings­ste­der­ne Cisternerne og Møstings Hus. Som hovedsponsor ønsker vi at støtte op om de mange engagerende og kulturelle aktiviteter, som Fre­de­riks­berg­mu­se­er­ne står bag på de fem forskellige museer og kultursteder. Nøgleordene for samarbejdet er lokalt engagement og fysisk nærvær.

Fre­de­riks­berg­mu­se­er­nes aktiviteter har gennem de sidste år forgrenet sig ud i mange dele af samfundet, bl.a. gennem samarbejder med social- og sund­heds­om­rå­det. Vores partnerskab med Fre­de­riks­berg­mu­se­er­ne skal være med til at sætte fornyet fokus på museernes mange fæl­les­skab­s­o­ri­en­te­re­de aktiviteter. Heriblandt humoren og satirens centrale placering i den danske folkesjæl, som ikke alene formidles gennem udstillinger, men også gennem fx dans og sang på Storm P. Museet og Alhambra.

Læs om vores andre sponsorater