Sponsor-ansøgninger

Arbejdernes Landsbank indgår mange sponsorater i løbet af året. Uanset hvilken type sponsorat, vi engagerer os i, har det til formål at skabe et tæt samarbejde, som begge parter kan få værdi af.

Hvad skal du være opmærksom på, når du søger et sponsorat?

For Arbejdernes Landsbank handler sponsorering ikke bare om at støtte og give penge. Det handler også om, at vi som sponsor køber os adgang til diverse modydelser som f.eks. udveksling af viden, adgang til netværk, fir­maar­ran­ge­men­ter, hospitality og meget mere.

Arbejdernes Landsbank bygger på sunde værdier, og vi er stolte over at være blevet kåret til danskernes foretrukne bank hvert år siden 2008. Bl.a. derfor passer vi rigtig godt på vores gode og solide omdømme og sponserer derfor kun aktiviteter og projekter, der matcher vores for­ret­nings­mo­del, strategi og værdierne ansvarlig, nærværende og enkel.

Krav til sam­ar­bejds­part­ne­re

Når vi indgår sponsorater og partnerskaber inden for sport og kultur, stiller vi desuden krav om, at de pågældende sportsklubber og kul­turin­sti­tu­tio­ner har en offentligt tilgængelig politik eller skrivelse, om at de overholder gældende lovgivning og lever op til principperne for men­ne­ske­ret­tig­he­der og ar­bejds­ta­ger­ret­tig­he­der – samt at der arbejdes på at minimere risici for brud på disse. Derudover skal klubberne og kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne have ambitioner om at bidrage til den bæredygtige udvikling i samfundet og tage ansvar for at skabe positive forandringer.

Vi modtager mange henvendelser om sponsorater. Selvom mange af sponsoraterne er interessante og tjener gode formål, kan vi desværre ikke imødekomme dem alle.

Som udgangspunkt indgår vi ikke sponsoraftaler, når modydelsen kun er log­o­eks­po­ne­ring. Vi er interesserede i relationer og mulighed for aktivering, så vi kan skabe gode oplevelser for vores kunder.

Herunder kan du se hvilke temaer vi primært støtter samt nogle af de områder, vi ikke ønsker at være en del af. Alle sponsorater bliver behandlet individuelt.

Vi støtter

Sport og kultur

 • Professionel holdsport
 • Motion
 • Amatørsport
 • Ta­len­t­ud­vik­ling
 • Musik og teater

Vi støtter

Social ansvarlighed: 

 • Sundhed
 • Børn & unge
 • Distribution af faglig viden
 • Økonomisk ansvarlighed
 • Klima og miljø

Vi støtter ikke

Sport og kultur

 • Ekstrem sport
 • Enkeltpersoner
 • Eli­te­i­ni­ti­a­ti­ver
 • Risikobetonet sport

Kriterier for vurdering og udvælgelse af sponsorater

Kriterier for vurdering og udvælgelse af sponsorater Herunder kan du se, hvilke værdier vi specifikt lægger vægt på, når vi udvælger ny sponsorater og sam­ar­bejds­part­ne­re. Det optimale match er markeret inden for det stiplede røde felt. Ønsker du at søge et sponsorat hos Arbejdernes Landsbank, skal du sende en ansøgning til info@al-bank.dk. Vi vil herefter behandle ansøgningen hurtigst muligt.
Vurdering af det optimale match