Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Bedre humør hos det danske erhvervsliv, men niveauet er stadig lavt

Bedre humør hos det danske erhvervsliv, men niveauet er stadig lavt

28. november 2019
Gå til nyhedsoversigt

Det netop offentliggjorte konjunkturbarometer for november viser en bedring i erhvervslivets humør. Konjunkturbarometeret, som offentliggøres af Danmarks Statistik, giver et fingerpeg om stemningen i det danske erhvervsliv, og er en af de tidligste økonomiske indikatorer herhjemme.

Særligt industrivirksomhederne er blevet i bedre humør, hvor indikatoren stiger fra -12 til -6. Det er både den nuværende ordrebeholdning og forventningerne, som trækker op i industriens humør. På trods af en bedring i industriens humør er niveau stadig i den lave ende, i forhold til hvad vi har set de sidste par år.

Også i serviceerhvervene og detailhandlen stiger humøret i november. Tendensen har generelt været nedadgående det seneste års tid i alle erhverv. Dog anes en vending inden for bygge- og anlæg, som også stigninger i november.

Humøret i den danske industri følger derved vores naboer.  I Tyskland, vores største handelspartner, er stemningen også blevet lidt bedre i november drevet af en forbedring af industriens humør. Forbedringerne var dog små, og generelt er stemningen lav hos flere af vores samhandelspartnere, hvilket giver anledning til dybe panderynker. Og på trods af bedring i det danske tal, er vores bekymring heller ikke væk. Niveauerne er stadig lave, og trenden er klart dårligere humør igennem 2019.

Vi er dog fortsat optimistiske

Der er flere tegn på, at den udenlandske uro får de gode takter i dansk økonomi til at klinge af. Det generelt ringere humør hos virksomhederne i november kommer samtidigt med at forbrugernes humør rammer lavest niveau siden 2016. Hertil lader beskæftigelsesstigningen til at være bremset op.

Trods de lave niveauer, og intakte bekymring, er vi fortsat overordnet optimistiske på dansk økonomis vegne, hvor eksporten viser god form. Der er stadig udsigt til yderligere beskæftigelsesfremgang, som sammen med klækkelige rentebesparelser og pæn reallønfremgang giver et fint udgangspunkt for privatforbruget. Vores forventning er også, at netop privatforbruget bliver vækstmotoren i den kommende tid.

Vi kan dog ikke ignorer frygten for en potentiel nedgang i dansk økonomi. Global uro fylder meget, og selvom det ikke har skubbet dansk økonomi ud af kurs, så har det store fokus og italesættelse af handelskrig, brexit og global vækstnedgang sat sine spor. De globale risici har bestemt potentialet til at stikke en kæp i hjulet på dansk økonomi. Det er dog vores forventning, at de politiske tåger vil lette over den kommende tid, og at dansk økonomi derfor ikke er på vej ud i en recession.