Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Lav inflation sparer danskerne for tusindvis af kroner

Lav inflation sparer danskerne for tusindvis af kroner

10. oktober 2019
Gå til nyhedsoversigt

Inflationen var i september på 0,5 procent. Det betyder helt konkret at danske varer og tjenester gennemsnitligt, er blevet 0,5 procent dyrere over det sidste år.

En typisk dansk børnefamilie skal således bruge 2.100 kr. mere end for et år siden for at opnå det samme forbrug. Havde inflationen i stedet været 2 procent, ville det være blevet 8.700 kr. dyrere for en dansk børnefamilie. Den lave inflation betyder altså, at børnefamilien sparer 6.500 kr. på den lave inflation.

Det er særligt udgifter til boligen og fødevarer, samt budgetposten kultur og fritid (legetøj, biograf og teaterbilletter osv.) der samlet set har gjort det dyrere for børnefamilien over det sidste år. Samlet set er prisen på disse udgifter steget med 1.500 kr. Omvendt er udgifter til tøj faldet, hvilket samlet set sparer familien for 600 kr.

Udsigt til højere priser

Vi tror, at priserne skal stige over det kommende år. Helt konkret forventer vi, at priserne samlet set stiger med 0,8 procent i år og 1,1 procent næste år.

Men selvom der er udsigt til højere priser, behøver danskerne ikke ligge søvnløse over økonomien. De seneste tal for lønstigninger viser, at lønnen stiger med 2,5 procent om året. Det er langt mere end priserne stiger – danskerne burde altså opleve at få flere penge mellem hænderne.

Ser vi fremad, forventer vi, at lønstigningerne tiltager en lille smule. Derved kan danskerne roligt sove trygt om natten, da der fortsat er udsigt til, at de får flere penge mellem hænderne, da lønningerne fortsat vil stige langt mere end priserne.

Den danske inflation er stadig væsentlig lavere end i resten af EU

Siden slutningen af 2017 har den danske inflation været lavere end inflation i euroområdet. Det skyldes blandt andet, at prisen på fødevarer i en stor del af perioden er steget mindre i Danmark end i EU. Dertil har huslejestigningerne været mere begrænsede i Danmark end i euroområdet.

Dertil skyldes en del af forskellen også, at udsving i benzinpriser slår mindre igennem på inflationen i Danmark, fordi afgifter udgør en større del af prisen herhjemme. Mindre prisstigninger i Danmark, relativt til euroområdet, på energikomponenter som benzin og diesel forklarer altså en ikke ubetydelig del af forskellen i udviklingen.