Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Kommentar på Nationalbankens ”Udsigter for dansk økonomi”.

Kommentar på Nationalbankens ”Udsigter for dansk økonomi”.

18. september 2019
Gå til nyhedsoversigt

På vækstmæssig linje med Nationalbanken - vi er mere pessimistiske næste år

Nationalbanken opjusterer deres vækstmæssige forventning en spids, så de nu forventer en BNP-vækst i år på 1,8% mod 1,7% ved deres seneste prognose i marts. Vi er overordnet på linje med Nationalbanken, hvor vi forventer vækst på 1,7% i år, men vi anerkender, at pilen peger op for yderligere et lille løft i år. Omvendt nedjusterer Nationalbanken væksten for de kommende år.

Dansk økonomi kom imponerende ud af 2. kvartal med en kvartalsvækst på 0,8%, som overstrålede mange af vores nabolande. Og med vækstafmatning hos nogle af vores største samhandelspartnere, så er det bemærkelsesværdigt nok eksporten, som bidrager mest til væksten i øjeblikket. Det skyldes, at vi i Danmark har en generelt mindre konjunkturfølsom eksportindustri med højdepunkter som medicin og vindmøller.

De første indikationer i 3. kvartal peger i retning af endnu et solidt kvartal. Industriproduktionen såvel som eksportvæksten vist fine takter i juli, og set over hele året forventer vi en vækst på 1,7%. I 2020 forventer vi en vækst på 1,3%, hvor privatforbruget i højere grad vil tage over som vækstmotor. Vi er en anelse mere pessimistiske på næste år end Nationalbanken. Der er helt tydelige udenlandske risici i form af handelskrig, Brexit og vækstafmatning, hvor alene uroen vil smitte af på dansk økonomi, og selvom privatforbruget i højere grad vil tage over som vækstmotor, så vil den forsigtige forbruger med relativt lav forbrugskvote fortsat herske.

Privatforbruget forventer vi understøttes af den rekordhøje og fortsatte stigning i beskæftigelsen, en pæn reallønsfremgang samt massive rentebesparelser til mange boligejere.

På beskæftigelsessiden ser Nationalbanken, at 65.000 flere kommer i arbejde i løbet af 2019 og 2020. Den stigende beskæftigelse kan vi nikke genkendende til, da der fortsat er pæn efterspørgsel efter arbejdskraft. Seneste tal fra Jobindsats bekræfter billedet med 20.000 nyopslåede stillinger alene i august. Vi forventer en beskæftigelsesfremgang på 30.000 i 2019 og 20.000 til næste år, som er lige i underkanten af Nationalbankens forventning. Beskæftigelsesfremgangen understøttes af den fortsat stigning i arbejdsstyrken.

Den seneste tids internationale forhold med eskalering af handelskrigen i maj og august, et uforløst Brexit og en opblussende recessionsfrygt har givet anledning til lidt flere rynker – ikke kun hos os, men også i Nationalbanken. Vi må anerkende, at risiciene er massive, og vi er af den klare opfattelse, at den globale uro har potentialet til at skubbe dansk økonomi ud af kurs. Danmark står godt rustet til en nedgang med sunde balancer og en mindre konjunkturfølsom eksport, og det gør også rynkedannelsen mindre hos os, men et massivt udenlandsk uvejr vil trække Danmark med ned og på sigt koste danske arbejdspladser.