Stigende priser og bolighandler

Boligmarkedet er tilbage på sporet. Både priser og handler viser fremgang i 2. kvartal. De flottere takter på boligmarkedet kommer ovenpå en svær tid, hvor kraftige rentestigninger, tårnhøj inflation og stor usikkerhed sendte boligpriserne i frit fald.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 16.641 bolighandler i 2. kvartal, når der tages højde for sæson. Det er 945 flere end i 1. kvartal svarende til en fremgang på 6%. Der blev i alt solgt 11.099 huse, 3.592 lejligheder og 1.950 sommerhuse. Salget gik frem for alle tre boligtyper i 2. kvartal.

Boligpriserne har ligeledes set fremgang i årets andet kvartal. I forhold til kvartalet før er huspriserne steget med 1,5%, mens lejlighederne er steget med 2,1%. Som­mer­huspri­ser­ne er stort set uændrede med et lille fald på -0,3%, når der tages højde for sæson.

Boligmarkedet er tilbage på sporet. Både priser og handler viser fremgang i 2. kvartal. De flottere takter på boligmarkedet kommer ovenpå en svær tid, hvor kraftige ren­testig­nin­ger, tårnhøj inflation og stor usikkerhed sendte boligpriserne i frit fald og handlerne ned i det laveste i omkring 10 år.

På trods af fremgangen i 2. kvartal er boligpriserne fortsat lavere i dag end for et år siden. Huspriserne er -3,1% lavere, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne er -4,3% lavere. Som­mer­huspri­ser­ne er -1,0% lavere sammenlignet med for et år siden.

Mere friske data fra Boligsiden viser, at fremgangen i både priser og handler er fortsat ind i juli og august. Hertil forventer vi, at de lysere tider for boligmarkedet vil fortsætte. En rekordhøj og stigende beskæftigelse er med til at holde en hånd under boligmarkedet, mens der også er kommet mere ro omkring renterne.

Der vil dog være nogle usædvanlige bevægelser på dele af boligmarkedet i tiden optil og efter årsskiftet, hvor de nye boligskatter træder i kraft. Det vil i særlig grad være på ejer­lej­lig­heds­mar­ke­det i de store byer, som kan vise ekstrastærke takter for en periode, hvor flere ønsker at købe ny bolig inden overgangen til de nye boligskatter for at sikre sig en skatterabat. Efterfølgende vil vi se markedet gå tilbage, da en del vil have fremskyndet boligkøbet i de områder.

Relaterede artikler