Højeste renter i næsten 15 år

I dag lød sidste hammerslag ved Totalkredits rentetilpasningsauktioner. Det blev en brutal uge for boligejere med rentetilpasningslån. Der er massivt rentehop over hele linjen uanset, om man har F1, F3 eller F5.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

I dag lød sidste hammerslag ved Totalkredits ren­te­til­pas­nings­auk­tio­ner. Det endelige resultat blev 3,97% på F1, 3,49% på F3 og 3,58% på F5. De nye renter træder i kraft 1. juli.

Det blev en brutal uge for boligejere med ren­te­til­pas­ning­s­lån. Der er massivt rentehop over hele linjen uanset, om man har F1, F3 eller F5. De højere renter ved denne auktion kommer ikke som nogen overraskelse, da renterne er buldret op gennem mere end et år, men derfor gør det ikke mindre ondt i pri­va­tø­ko­no­mi­en af den grund. Det er en stor ekstra regning, som de pågældende boligejere står med, og det dækker alene udgifterne til bo­lig­fi­nan­si­e­rin­gen. Mange andre dele af forbruget er også steget i pris.

F5-renten blev for fem år siden fastsat til 0,37%, mens den nu lyder på 3,58%. Det giver en stigning på 930 kr. i den månedlige ydelse efter skat pr. lånt million på et lån med afdrag. Er lånet uden afdrag, så stiger den månedlige ydelse efter skat med 1.990 kr. pr. lånt million. En endnu højere stigning er på vej til F3-lånerne, som hidtil har haft en rente på -0,15%, men nu kan se frem til en rente på 3,49%. Det giver en stigning på 1.010 kr. i den månedlige ydelse efter skat pr. lånt million på et lån med afdrag. Er lånet uden afdrag, så stiger den månedlige ydelse efter skat med 2.260 kr. pr. lånt million. De boligejere, som har et F1-lån ved denne auktion, har de seneste tre eller fem år haft et F3- eller F5-lån. De får dog uanset også en merregning, hvis størrelse dog afgøres af, hvilket lån de hidtil har haft.

Hvis man vil afbøde noget af stigningen i den månedlige ydelse her og nu, så kan man med fordel rette blikket mod forskuds­op­gø­rel­sen for 2023. For vælger man at forskud­s­re­gi­stre­re de højere renteudgifter, så får man et højere rentefradrag med det samme. Gør man ikke noget, er det dog ikke sådan, at der venter et skattesmæk, men man vil så i stedet få penge tilbage i skat i foråret 2024.

De højere renter kommer efter en tid, hvor renterne har befundet sig i et massivt negativt leje. Den mærkbare stigning i boligrenterne kommer på baggrund af massive ren­te­for­hø­jel­ser hos Den Europæiske Centralbank, ECB, og Nationalbanken. Herhjemme er Nationalbanken på mindre end et år gået fra en rente på -0,60% til i dag 2,85%, og det medvirker til at hive boligrenterne med op. Boligejerne har derfor oplevet de kraftigste ren­testig­nin­ger i årevis.

Relaterede artikler