Påbegyndt byggeri på det laveste i 7 år

Byggeriet er blevet ramt fra flere fronter. Begrænsninger i produktionen fylder fortsat, og samtidig rammer de højere renter også i byggeriet. Det giver dyrere finansiering, og derfor igangsættes der ikke lige så meget nyt byggeri.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2. kvartal blev påbegyndt 4.484 boliger. Det er 1.527 færre end i 1. kvartal svarende til en nedgang på -25%. Statistikken er korrigeret for sæson og forsinkelser i BBR, men særligt opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal tages med et vist forbehold.

Sammenligner vi med 2. kvartal i 2021 og 2022, så er nedgangen endnu større. Der er således -50% færre påbegyndte byggerier i år i 2. kvartal end i samme kvartal i 2022, mens det er hele -63% færre sammenlignet med 2. kvartal i 2021.

Det påbegyndte byggeri rammer det laveste i 7 år. Byggeriet er blevet ramt fra flere fronter. Begrænsninger i produktionen fylder fortsat, og samtidig rammer de højere renter også i byggeriet. Det giver dyrere finansiering, og derfor igangsættes der ikke lige så meget nyt byggeri. I tillæg er frem­tids­ud­sig­ter­ne også blevet lidt mere mudrerede, og det svækker tilsyneladende noget af lysten til at igangsætte nye byggerier.

Også antallet af fuldførte byggerier falder i 2. kvartal i forhold til kvartalet før. I 2. kvartal stod 8.715 boliger færdige, hvilket er en nedgang på -17% i forhold til 1. kvartal. Nedgangen kommer dog fra et højt niveau, hvor der i 2022 som helhed blev fuldført rekordhøje 40.000 boliger.

Der er stadig godt gang i byggeriet i 2. kvartal, om end tempoet er på vej ned. Det sker på trods af, at byggeriet har været ramt af en lang række udfordringer i form af mangel på arbejdskraft, materialer og udstyr. Det har også givet markant højere byg­geom­kost­nin­ger til nye boliger.

De meget markante meldinger om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger har påvirket prisen på at bygge bolig. På det seneste er meldingerne dog blødt op, men ligger stadig til den høje side. Over det seneste år er byg­geom­kost­nin­ger­ne steget med 8,5%. Omkostningerne til materialer er steget mere end 10% i forhold til for et år siden. Også omkostninger til løn trækker op, men i klart mindre grad.

Relaterede artikler