Flere nye boliger i 1. kvartal

Der er stadig tryk på byggeriet i 1. kvartal. Det sker på trods af, at byggeriet har været ramt af en lang række udfordringer som mangel på arbejdskraft, materialer og udstyr, mens også omkostningerne til at bygge nyt er steget voldsomt.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 1. kvartal blev færdiggjort 9.873 boliger. Det er 2.284 færre end i 4. kvartal. Statistikken går tilbage til 1998. Statistikken er korrigeret for sæson og forsinkelser i BBR.

Sammenligner vi med 1. kvartal i 2022 og 2021, så er der tale om flere færdiggjorte byggerier i år. Der er således 18% flere færdiggjorte byggerier i år i 1. kvartal end i samme kvartal i 2022, mens der er 11% flere sammenlignet med 1. kvartal i 2021. Det vidner om, at der fortsat er gang i byggeriet herhjemme.

Der er stadig tryk på byggeriet i 1. kvartal. Det kommer i forlængelse af et rekordhøjt antal boliger blev færdiggjort sidste år. Det sker på trods af, at byggeriet har været ramt af en lang række udfordringer som mangel på arbejdskraft, materialer og udstyr, mens også omkostningerne til at bygge nyt er steget voldsomt.

 Ser vi derimod på det påbegyndte byggeri, så peger pilen meget entydigt ned. I 1. kvartal blev der påbegyndt byggeri af 5.892 boliger, hvilket er -21% færre end kvartalet før. Og sammenlignet med for et år siden er det faldet med mere end -24%. Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal tages med et vist forbehold som følge af forsinkelser i BBR.

Byggeriet står til at blive ramt fra flere fronter. Begrænsninger i produktionen fylder fortsat, og samtidig rammer de højere renter også byggeriet. Det betyder dyrere finansiering for byggeriet, og det har også fået bo­li­g­ef­ter­spørgs­len til at dykke markant. Hertil går vi et par mere magre år i møde i økonomien, og det står også til at ramme byggeriet.

De meget markante meldinger om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger har påvirket prisen på at bygge bolig. På det seneste er meldingerne dog blødt op, men ligger stadig til den høje side. Over det seneste år er byg­geom­kost­nin­ger­ne steget med 10,5%. Omkostningerne til materialer er steget næsten 14% i forhold til for et år siden. Lø­nom­kost­nin­ger­ne er omvendt steget med mindre end 3% over det seneste år.

Relaterede artikler