Lidt flere tvangsauktioner

Vi nærmer os tre år i træk med få tvangsauktioner. Der har ellers været rigelig med modvind fra højere renter og benhård inflation til boligmarkedet, men indtil videre preller det nogenlunde af på tvangsauktionerne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 143 tvangs­auk­tio­ner i september, når vi tager højde for sæsonudsving. Det er 25 flere end i august, som bød på 118 tvangs­auk­tio­ner.

Tvangs­auk­tio­ner­ne ligger dog fortsat i den klart lave ende af skalaen. I årets første 3 kvartaler, har der i alt været 1.146 tvangs­auk­tio­ner svarende til 127 i gennemsnit pr. måned. Godt nok er det lidt højere end 2022 og 2021, som bød på omkring 115 tvangs­auk­tio­ner i gennemsnit pr. måned, men i forhold til før corona, er det en stor bid pænere. I tiden før corona var der i gennemsnit omkring 200 tvangs­auk­tio­ner om måneden.

Vi nærmer os tre år i træk med få tvangs­auk­tio­ner. Der har ellers været rigelig med modvind fra højere renter og benhård inflation til boligmarkedet, men indtil videre preller det nogenlunde af på tvangs­auk­tio­ner­ne. Uanset hvordan vi vender og drejer det, er det en rigtig god nyhed, at så få ender med at gå på tvangsauktion. Vi har dog en forventning om, at der kan komme en forsinket effekt med flere restancer og tvangs­auk­tio­ner.

Det er blevet dyrere at være boligejer de seneste par år. På variabelt forrentede realkreditlån er renten vandret fra negativt territorium til omkring 4% på halvandet år, mens den tårnhøje inflation sugede kraft ud af danskernes budgetter. På trods af det, så udviser boligejerne fortsat høj betalingsevne.

Her spiller det solide arbejdsmarked, som er med til at holde snor i antallet af tvangs­auk­tio­ner. Beskæftigelsen er rekordhøj, mens ledigheden er til den lave side. I tillæg er opsparingerne høje, iveren efter at belåne friværdien er ganske lav og mange boligejere vil forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der opstår problemer med at betale re­al­kre­di­ty­del­sen. Vi har endnu ikke set, at boligejerne for alvor har problemer med at betale terminen på re­al­kre­dit­lå­net, da de såkaldte restancer fortsat befinder sig tæt på det laveste i 15 år. Betalingsevnen kan dog blive mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor slår i gennem nu.

Vi forventer derfor, at vi kan komme til at stå i en periode med lidt flere tvangs­auk­tio­ner. En tvangsauktion er sidste stop for boligejere, der kommer i problemer med at betale terminen, og derfor går der typisk en rum tid fra be­ta­lings­pro­ble­mer opstår til en eventuel tvangsauktion.

Relaterede artikler