Få tvangsauktioner i juni

Massive rentestigninger, kraftig inflation og et presset boligmarked lyder ellers som opskriften på flere tvangsauktioner. Men boligejerne står fortsat som solide betalere ovenpå den udfordrende tid.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 115 tvangs­auk­tio­ner i juni, når der tages højde for sæson. Det er det laveste antal tvangs­auk­tio­ner i 9 måneder.

Den første halvdel af 2023 har budt på 745 tvangs­auk­tio­ner i alt. Det svarer til et gennemsnit på 124 tvangs­auk­tio­ner om måneden. Tvangs­auk­tio­ner­ne ligger klart i den lave ende sammenlignet med tiden før corona, hvor det månedlige antal tvangs­auk­tio­ner i gennemsnit lå omkring 200. Ser vi alene på de seneste to år, så er tvangs­auk­tio­ner­ne alligevel lidt højere i dag. 2022 og 2021 bød i gennemsnit på omkring 115 tvangs­auk­tio­ner om måneden, hvilket da også var det laveste niveau i 15 år. I årene efter finanskrisen toppede tvangs­auk­tio­ner­ne i 2010-2012 med over 400 tvangs­auk­tio­ner om måneden.

Årets første halvdel bød på få tvangs­auk­tio­ner. Massive ren­testig­nin­ger, kraftig inflation og et presset boligmarked lyder ellers som opskriften på flere tvangs­auk­tio­ner. Men boligejerne står fortsat som solide betalere ovenpå den udfordrende tid, og det har ikke sat de helt store spor i antallet af tvangs­auk­tio­ner.

Det er blevet markant dyrere at være boligejer i takt med, at renten er gået i vejret, og inflationen har spist sig igennem danskernes budgetter. Hund­redt­u­sind­vis af boligejere med variabelt forrentede lån fik igen rentehammeren at føle i sidste uge, hvor renten på lidt mere end et år er vandret fra negativt territorium til omkring 4%. På boligmarkedet er både priser og handler dykket siden sidste år. Det er også noget, som kan give flere tvangs­auk­tio­ner, da boligejere med be­ta­lings­pro­ble­mer har sværere ved at sælge i fri handel. Over de seneste måneder har vi dog set en opblødning i inflationen samt spæd fremgang på boligmarkedet.

Beskæftigelsen er rekordhøj, og det er med til at holde snor i tvangs­auk­tio­ner­ne. I tillæg er opsparingerne høje, iveren efter at belåne friværdien er ganske lav og mange boligejere vil forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der opstår problemer med at betale re­al­kre­di­ty­del­sen. Vi har endnu ikke set, at boligejerne for alvor har problemer med at betale terminen på re­al­kre­dit­lå­net, da de såkaldte restancer fortsat befinder sig tæt på det laveste i 15 år. Betalingsevnen kan dog blive mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor slår i gennem i 2023.

Vi forventer alligevel, at vi kan komme til at stå i en periode med lidt flere tvangs­auk­tio­ner. En tvangsauktion er sidste stop for boligejere, der kommer i problemer med at betale terminen, og derfor går der typisk en rum tid fra be­ta­lings­pro­ble­mer opstår til en eventuel tvangsauktion. Vi forventer dog alene, at der vil være tale om en tilbagevenden til niveauet fra omkring før coronakrisen og ikke en gentagelse af fi­nanskri­se­ni­veau­er.

Relaterede artikler