Danskernes boligformue slår bak

Den altoverskyggende årsag er de prisfald, som særligt kendetegnede anden halvdel af året. Fra starten til slutningen af 2022 faldt priserne på huse og lejligheder med 5-6%, og det trækker altså ned i de samlede boligformuer.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne ved udgangen af 2022 havde en bruttoformue i fast ejendom på 4.242 mia. kr. Det er en tilbagegang på 161 mia. kr. i forhold til året før svarende til -3,7%. Det er første gang siden 2012, at boligformuen går tilbage. Dagens tal ser på den samlede boligformue, hvor gælden ikke er fratrukket. Vi ved fra andre statistikker, at udlånsvæksten har været nærmest ikke eksisterende gennem 2022.

Danskernes samlede boligformue slog bak i 2022. Den alt­over­skyg­gen­de årsag er de prisfald, som særligt kendetegnede anden halvdel af året. Fra starten til slutningen af 2022 faldt priserne på huse og lejligheder med 5-6%, og det trækker altså ned i de samlede boligformuer. Boligejerne er altså med andre ord på papiret blevet fattigere i 2022.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik over boligpriserne, så faldt huspriserne på landsplan med -6,2% igennem 2022. Lej­lig­heds­pri­ser­ne faldt med -5,3% og som­mer­huspri­ser­ne med -1,0%. Væksten i re­al­kre­di­t­ud­lå­net havde også negativt fortegn gennem 2022, hvor re­al­kre­di­t­ud­lå­net var -0,9% lavere ved udgangen af 2022 målt i forhold til starten af året. Det viser tal fra Nationalbanken. Det dulmer trods alt en smule i friværdien, som er boligformuen fratrukket gælden i boligen.

Retter vi blikket mod 2023, så ser det ud til at det værste er ovre på boligmarkedet for nu. De seneste tre måneder har budt på mindre prisfremgang og lidt flere bolighandler. Det har sin grund i, at der er kommet mere ro på ren­testig­nin­ger­ne, mens den økonomiske situation ser bedre ud end tidligere på året. Der er dog fortsat tale om en skrøbelig situation, som hurtigt kan ændre sig, hvis vi fx ser inflationen blusse op på ny.

Relaterede artikler