Boligudbuddet står stille

Antallet af salgsskilte rør sig ikke ud af flækken. Det betyder, at udvalget for en boligkøber er til den lave side i øjeblikket, og det kan samtidig medvirke til at give fornyet luft til prisstigninger.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Finans Danmark viser, at der i juli stod 40.594 boliger til salg. Det er 325 flere end i juni, hvilket svarer til en beskeden stigning på 0,4%. Tager vi højde for sæson er der dog omvendt tale om et mindre fald. Antallet af salgsskilte fordeler sig med 29.553 på huse, 6.394 på lejligheder og 4.647 på sommerhuse.

Antallet af salgsskilte rør sig ikke ud af flækken. Det betyder, at udvalget for en boligkøber er til den lave side i øjeblikket, og det kan samtidig medvirke til at give fornyet luft til prisstigninger. Det er særligt ejer­lej­lig­he­der og sommerhuse, som har få salgsskilte i vindue og forhave.

Selvom det samlede boligudbud står bomstille, så er der underliggende tale om en for­skel­lig­ar­tet udvikling på de enkelte boligtyper. I årets første syv måneder er udbuddet skrumpet med -21% for lejligheder og -6% for sommerhuse, når vi tager højde for sæson. Omvendt ser det ud for huse. Her er udbuddet steget en anelse med 0,2% siden årets begyndelse.

Det lave antal salgsskilte på boligmarkedet medvirker til at holde en hånd under priserne. Boligpriserne er de seneste fire måneder steget med omkring 3% for huse, 5% for lejligheder og 7% for sommerhuse. Når udbuddet stiger, får køberne bedre kort på hånden, og det samme gælder, så den anden vej rundt, når udbuddet falder. En opbremsning i udbuddet bremser noget af den effekt, som ellers har påvirket boligpriserne negativt gennem det seneste års tid med et stigende udbud.

Boligkøberne har dog stadig mere at vælge i mellem, hvis vi sammenligner med situationen for et år siden. Sammenlignet med sidste år er udbuddet af boliger vokset med 2.400 boliger. Det svarer til en stigning på 6%. Det er især huse, som der er kommet mere at vælge af, mens som­mer­hus­mar­ke­det også ligger højere i forhold til for et år siden. Omvendt er der markant færre lejligheder at vælge imellem.

Relaterede artikler