Der er kommet mere liv i boligmarkedet.

Der er kommet mere liv i boligmarkedet. Det sker efter en tid med lav puls.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Boligsiden viser, at boligsalget steg i marts. I alt blev der handlet 6.364 huse, lejligheder og sommerhuse. Det er godt og vel 1.250 flere end i februar svarende til en stigning på 25%. Også hvis vi tager højde for sæson steg boligsalget i marts. Dog med mere beskedne 4%. Fordelt på de enkelte boligtyper, blev der i marts handlet 4.295 huse, 1.356 lejligheder og 713 sommerhuse.

Der er kommet mere liv i boligmarkedet. Det sker efter en tid med lav puls. I efteråret ramlede handlerne ned i det laveste i et helt årtis tid, men der er kommet lidt mere solskin til boligmarkedet siden hen. Samtidig steg priserne også i marts for første gang siden sommer. Baggrunden er, at der er kommet ro på renterne og omkring den økonomiske situation, hvor det økonomiske slag til dansk økonomi tegner til at blive mildere end frygtet.

I marts steg huspriserne med 1,2%, lej­lig­heds­pri­ser­ne med 0,6% og som­mer­huspri­ser­ne 1,5%. Det er første gang siden begyndelsen af sommeren sidste år, at boligpriserne stiger.

Trods fremgang i bolighandlerne, så er handlerne stadig markant lavere end i de foregående år. I marts blev der handlet 15% færre boliger i forhold til samme måned sidste år. Og sammenlignet med i 2021 er handlerne faldet med 47%. Boligmarkedet blev ramt af en ny virkelighed i 2022 med mærkbare ren­testig­nin­ger, højere energipriser og økonomisk usikkerhed. Det sendte han­del­sak­ti­vi­te­ten markant ned, som så småt er ved at vende nu.

Den mere rolige udvikling og egentlig spæde fremgang i boligsalget skyldes, at der er kommet mere ro om renterne. Gennem 2022 skød renterne i vejret, hvor et fastforrentet lån steg fra 2% til omtrent 6% på et tidspunkt. Men siden er renten faldet tilbage og har ligget omkring 5% siden november. Og stoppet for ren­testig­nin­ger­ne sender købernes følehorn ud igen. Hertil er der kommet lidt mere ro på den økonomiske situation, hvor der strømmer fornuftige tal ud fra økonomien trods økonomisk usikkerhed. Blandt andet bliver beskæftigelsen ved med at sætte rekord.

Siden i sommers, hvor priserne toppede, er der barberet 10% af huspriserne og 11% af lej­lig­heds­pri­ser­ne. Selvom boligpriserne steg i marts, er det ikke usandsynligt, at prisfaldene vender retur. Ren­te­ud­vik­lin­gen spiller en enorm rolle for den nærmeste fremtid på boligmarkedet. Vi er dog ikke i tvivl om, at de største prisfald har fundet sted.

Relaterede artikler