Boligejerne har udsigt til 180.000 kr. mindre friværdi i 2023

Vismændene skruer en anelse ned for forventningerne til huspriserne i 2023. Det er dog også vigtigt at fremhæve, at der til den fortælling hører, at langt størstedelen af prisfaldet allerede har indfundet sig.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

En ny prognose fra vismændene viser, at huspriserne vil falde med -8,0% i år. Vismændene ser dermed en anelse mere negativt på boligmarkedet end i efteråret sidste år. Tilbage i oktober forventede de et prisfald på huse på -6,0% i 2023. Til næste år ventes boligpriserne at falde med -1,0%. Her er der omvendt tale om en opjustering fra -2,4% tilbage i oktober.

Det forventede prisfald fra vismændene svarer til, at husejerne har udsigt til, at deres friværdier i gennemsnit vil være 180.000 kr. lavere i 2023 sammenlignet med friværdierne i 2022.

Vismændene skruer en anelse ned for for­vent­nin­ger­ne til huspriserne i 2023. Det er dog også vigtigt at fremhæve, at der til den fortælling hører, at langt størstedelen af prisfaldet allerede har indfundet sig. Boligmarkedet fik prygl i særligt den sidste del af 2022 og i begyndelsen af i år, og vismændene forventer, at det værste er ovre for nu. Boligrenterne steg markant sidste år, og lyder i dag på 5% på et fastforrentet lån mod 2% ved indgangen til 2022. Det har sammen med høj inflation givet modvind til boligmarkedet.

Huspriserne har tabt omkring 10% siden i sommers, mens vi også har set han­del­sak­ti­vi­te­ten gå markant ned i forhold til tiden under corona. De seneste par måneder har boligmarkedet dog igen genfundet lidt af melodien. Der er en lille underliggende fremgang i han­del­sak­ti­vi­te­ten, hvor handlerne de seneste tre måneder har ligget 18% højere end i de foregående tre måneder, hvis vi tager højde for sæson. Samtidig har priserne også haft en lille pil opad. Den fornyede fremgang på boligmarkedet har baggrund i, at der er faldet ro på ren­testig­nin­ger­ne. Samtidig er den økonomiske situation også lysnet lidt igen med fortsat fremgang i beskæftigelsen og en foreløbig udeblivelse af en potentiel hård tilbagegang i dansk økonomi. Det giver mere ro på hus­hold­nings­bud­get­ter­ne og øger appetitten for at købe bolig.

Relaterede artikler