Boligejerne betaler til tiden

Boligejerne er et robust folkefærd. Restancerne ligger omkring det laveste i 15 år, selvom de er tikket en anelse op på det seneste. Det er et sundhedstegn, at boligejerne udviser så solid betalingsevne, især når vi står i en tid med høj inflation og stigende renter.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Finans Danmark viser, at re­stan­ce­pro­cen­ten i 4. kvartal lyder på 0,15%. Det er en lille sjat højere end i 3. kvartal, hvor den lød på 0,14%. Tallene for restancerne fortæller, hvor stor en del af ydelsen på re­al­kre­dit­lå­net i december, som endnu ikke er betalt 3,5 måneder senere. Statistikken går tilbage til 1990.

En re­stan­ce­pro­cent på 0,15% betyder, at boligejerne mangler at betale 1,5 kr. for hver 1.000 kr. i ydelse på re­al­kre­dit­lå­net. Med andre ord betaler 99,85% af boligejerne altså deres realkreditlån til tiden. Re­stan­ce­pro­cen­ten har ligget lavt i en længere årrække omkring 0,20%, men er de seneste to år droslet yderligere ned til 0,13%. Re­stan­ce­pro­cen­ten toppede senest på 0,60% i 2009, mens den til sammenligning lød på mere end 2,0% i starten af 1990´erne.

Boligejerne er et robust folkefærd. Restancerne ligger omkring det laveste i 15 år, selvom de er tikket en anelse op på det seneste. Det er et sundhedstegn, at boligejerne udviser så solid betalingsevne, især når vi står i en tid med høj inflation og stigende renter, som har gjort livet markant dyrere.

Den solide betalingsevne finder blandt andet sin baggrund i, at rekordmange er i beskæftigelse. I tillæg er opsparingerne høje og iveren efter at belåne friværdien er ganske lav. Desuden vil mange boligejere først forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der måtte opstå udfordringer med at betale re­al­kre­di­ty­del­sen.

Det er ikke kun restancerne, som befinder sig på et meget lavt niveau. Også antallet af tvangs­auk­tio­ner er i bund. En manglende betaling på terminen kan være første skridt på vejen mod en tvangsauktion, og det er derfor glædeligt, at betalingsevnen er så solid, som den er.

Ser vi fremad, så forventer vi dog, at både restancer og tvangs­auk­tio­ner vil fortsætte de spæde skridt opad. De mærkbart højere renter og inflation bider på budgetterne, og det øger alt andet lige sand­syn­lig­he­den for, at vi igen kan få en periode med højere restancer og tvangs­auk­tio­ner. Der vil dog alene være tale om en tilbagevenden til niveauet før coronakrisen, hvis det går, som vi forventer, og det vil således ikke betyde nogen katastrofe for boligmarkedet som helhed.

Relaterede artikler