Boligejerne betaler boliglånet til tiden

Høj inflation og mærkbart højere renter har ædt sig ind i danskernes budgetter, men det preller indtil videre fuldstændig af på boligejernes betalingsevne, som fortsat er bundsolid.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Dugfriske tal fra Finans Danmark viser, at re­stan­ce­pro­cen­ten i 2. kvartal lyder på 0,15%. Det er uændret i forhold til de foregående kvartaler, som også lød på 0,15%. Tallene for restancer fortæller, hvor stor en del af ydelsen på re­al­kre­dit­lå­net i juni, som ikke er betalt 3,5 måneder efter termin. Statistikken går tilbage til 1990.

En re­stan­ce­pro­cent på 0,15% betyder, at boligejerne mangler at betale 1,5 kr. for hver 1.000 kr. i ydelse på re­al­kre­dit­lå­net. Med andre ord betaler 99,85% af boligejerne deres realkreditlån til tiden. Re­stan­ce­pro­cen­ten befandt sig i tiden før coronan omkring 0,20%, men nåede helt ned på 0,13% i coronatiden. Re­stan­ce­pro­cen­ten toppede senest i 2009 på 0,60%, mens den til sammenligning lå omkring 2,0% i starten af 1990`erne.

Boligejerne betaler deres boliglån til tiden. Det er den korte og helt entydige konklusion fra dagens tal. Høj inflation og mærkbart højere renter har ædt sig ind i danskernes budgetter, men det preller indtil videre fuldstændig af på boligejernes betalingsevne, som fortsat er bundsolid.

Den solide betalingsevne finder blandt andet sin baggrund i, at rekordmange er i beskæftigelse. I tillæg er opsparingerne høje og iveren efter at belåne friværdien er ganske lav. Desuden vil mange boligejere først forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der måtte opstå udfordringer med at betale re­al­kre­di­ty­del­sen.

Det er ikke kun restancerne, som befinder sig på et meget lavt niveau. Også antallet af tvangs­auk­tio­ner er i bund. En manglende betaling på terminen kan være første skridt på vejen mod en tvangsauktion, og det er derfor glædeligt, at betalingsevnen er så solid, som den er.

Vi forventer dog, at der kan være en tid i vente med lille pil op på både restancer og tvangs­auk­tio­ner. De mærkbart højere renter og inflation har bidt på budgetterne, og det øger risikoen for en periode med højere restancer og tvangs­auk­tio­ner. Vi forventer dog ikke niveauer, som minder om finanskrisen, da boligmarkedet og boligejerne står et mere robust sted i dag.

Relaterede artikler