118 tvangsauktioner i oktober

Pilen har peget svagt op for tvangsauktionerne i den seneste tid. Når det er sagt, så skal vi i den forbindelse huske på, at vi kommer fra et ekstremt lavt niveau.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i oktober blev bekendtgjort 118 tvangs­auk­tio­ner, når vi tager højde for sæson. Det er 29 færre end i september.

Selvom vi de seneste måneder har set en lille stigning i tvangs­auk­tio­ner­ne, så befinder de sig stadig på et lavt niveau. Lægger vi årets første 10 måneder sammen, så giver det i alt 1.267 tvangs­auk­tio­ner. Det er rigtignok højere end i 2021 og 2022, som i de samme 10 måneder bød på henholdsvis 1.188 og 1.113 tvangs­auk­tio­ner. Men sammenlignet med før coronatiden, så er der tale om et noget lavere niveau. I tiden op til corona lød tvangs­auk­tio­ner­ne I 2018 og 2019 var der fra januar til oktober henholdsvis 2.349 og 1.853 tvangs­auk­tio­ner til sammenligning.

Pilen har peget svagt op for tvangs­auk­tio­ner­ne i den seneste tid. Når det er sagt, så skal vi i den forbindelse huske på, at vi kommer fra et ekstremt lavt niveau. Tager vi det med i konklusionen, så kommer 2023 med stor sandsynlighed til at stå som det tredje år i træk med få tvangs­auk­tio­ner. Det har ellers ikke skortet på modvind fra flere fronter, men det preller altså nogenlunde af på boligejerne. Vi har dog en forventning om, at der kan komme en forsinket effekt med flere restancer og tvangs­auk­tio­ner.

Det er ikke kun tvangs­auk­tio­ner­ne, som befinder sig på et lavt niveau. Også restancerne, som er den del af re­al­kre­di­ty­del­sen, som boligejerne ikke kan betale, ligger tæt på det laveste niveau siden før finanskrisen. Den solide betalingsevne og det lave antal tvangs­auk­tio­ner skyldes blandt andet, at beskæftigelsen er rekordhøj. I tillæg er opsparingerne høje og iveren efter at belåne friværdien er ganske lav. Desuden vil mange boligejere først forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der måtte opstå udfordringer med at betale re­al­kre­di­ty­del­sen.

Betalingsevnen kan dog blive mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor slår i gennem nu, for det er uomtvisteligt blevet dyrere at være boligejer. På variabelt forrentede realkreditlån er renten gået fra negativt terræn til omkring 4% i øjeblikket.

Vi forventer dog, at der kan være en tid i vente med lille pil op på både restancer og tvangs­auk­tio­ner. De mærkbart højere renter og inflation har bidt på budgetterne, og det øger risikoen for en periode med højere restancer og tvangs­auk­tio­ner. Vi forventer dog ikke niveauer, som minder om finanskrisen, da boligmarkedet og boligejerne står et mere robust sted i dag.

Relaterede artikler