Laveste antal nye arbejdsløse i USA i 56 uger

576.000 amerikanere meldte sig ledige i sidste uge

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største antal nye ledige i 3 måneder - men mange afmeldinger holder ledighedskøen nogenlunde i skak

Nye tal fra USA viser, at 576.000 amerikanere meldte sig arbejdsløse i sidste uge. Det er det laveste siden marts sidste år. Opgørelsen af arbejdsløse overrasker derfor klart til den positive side, da der var ventet 700.000. Siden august har antallet af nye ar­bejds­løs­heds­til­mel­din­ger ligget under 1 million om ugen, men trods det laveste tal siden marts sidste år, så er der stadig tale om høje tal. Antallet af ugentlige ar­bejds­løs­heds­til­mel­din­ger toppede sidste år i begyndelsen af krisen med næsten 7 mio.

Sidste uge bød på det laveste antal nye arbejdsløse i USA i 56 uger. En dejlig positiv overraskelse, om end antallet fortsat er meget højt her godt et år inde i krisen. Det klart værste er overstået, og den amerikanske økonomi står overfor en meget flot vækst den kommende tid. Selvom der fortsat er mange le­dig­heds­til­mel­din­ger, så kommer der mange amerikanere i arbejde, og strømmen er stor begge i retninger. Beskæftigelsen er i fremgang og steget mere end 1,6 mio. siden årsskiftet. Og der kommer endnu mere fart på den amerikanske økonomi.

Inden coronakrisen ramte lød det ugentlige antal tilmeldinger til arbejdsløshed på omkring 200-250.000 personer om ugen. Med andre ord er det aktuelle antal fortsat 2-3 gange højere sammenlignet med under mere normale perioder. I tillæg til den ordinære ordning er der under coronakrisen etableret særlige ordninger, hvor Pandemic Unemployment Assistance (PUA) tegner sig for mange le­dig­heds­til­mel­din­ger også. Sidste uge bød ligeledes på det laveste siden krisens start med ca. 132.000. Gennem de seneste uger har den ordning budt på mellem 200.000-500.000 tilmeldinger om ugen.

Den amerikanske vækst skubbes på vej af flere elementer. Først og fremmest er cor­o­na­pan­de­mi­en på en række parametre ved at fortage sig, hvor smittetallene holder sig relativt stabile, og vac­ci­neud­rul­nin­gen kører i høj fart. Vækst­be­tin­gel­ser­ne får hertil tung ammunition fra fi­nans­po­li­tik­ken og pen­gepo­li­tik­ken. Den seneste hjælpepakke på 1.900 mia. dollars allerede er i gang med at skubbe amerikansk økonomi tilbage på sporet, og samtidig har den amerikanske centralbank ikke travlt med at stramme pen­gepo­li­tik­ken og har i tillæg givet sig selv albueplads til at lade inflationen løbe over målet på de omkring 2% for en periode. Den løsere linje overfor inflationen fra centralbankens side kan blive et afgørende element i fremtiden, hvor der er udsigt til højere inflation i kombination med en beskæftigelse, som stadig halter.

Beskæftigelsen er i dag fortsat mere end 8 mio. jobs lavere sammenlignet med inden krisen. Ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten faldt til 6% i marts, og toppede under coronakrisen på 14,7%. Inden krisen lød den på 3,5%, som var det laveste i 50 år.

Danmark er blevet mere direkte afhængige af den amerikanske økonomi, da vores eksport til USA er vokset med 28% siden 2018. Det betyder, at i omegnen af 90.000 danske arbejdspladser er knyttet til den danske eksport til USA. Derfor skal vi glæde os over de positive udsigter, som der er for den amerikanske økonomi, da det vil smitte positivt af på Danmark. USA læner sig op ad at være vores største eksportmarked.

Relaterede artikler