206.000 nye jobs i USA

En lidt svag jobrapport i USA.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Beskæftigelsen i USA steg med 206.000 personer uden for landbruget i juni. Der var ventet 190.000, så be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen er lidt højere ud end ventet.

Omvendt nedjusteres de foregående to måneders jobvækst med 111.000, som dermed var svagere end først antaget. Ledigheden steg samtidig i juni til 4,1% mod 4,0% i maj, og de årlige lønstigninger faldt til 3,9% mod tidligere 4,1%.

En lidt svag jobrapport i USA. Selvom beskæftigelsen steg mere end ventet i juni, så blev den samtidig mærkbart nedrevideret med mere end 100.000 i de foregående måneder. Og herudover stiger ledigheden en smule. Renterne peger da også en anelse ned her umiddelbart efter of­fent­lig­gø­rel­sen af de nye tal. Det holder døren åben for en rentesænkning indenfor en overskuelig horisont. Den amerikanske centralbank har næste rentemøde senere i juli, og her kommer de med meget stor sandsynlighed ikke til at foretage sig noget. Vi skal hen til september, før en ren­te­ned­sæt­tel­se nok godt kan komme på tale.

Udsigterne til ren­te­ned­sæt­tel­ser fra den amerikanske centralbank, Fed, er tonet betydeligt ned i forhold til i starten af året i takt med, at den amerikanske økonomi har præsteret flot. I begyndelsen af året var der indpriset 6-7 ren­te­ned­sæt­tel­ser gennem 2024, men det tal er nu skruet ned til blot 2. Og med de fortsat fornuftige takter fra økonomien, om end ikke lige så stærke som tidligere, er der alene få ren­tes­ænk­nin­ger i horisonten, som kan tælles på meget få fingre.

Relaterede artikler