Inflationen falder mere end ventet i USA

Inflationen i USA falder for tredje måned i træk, og lander bedre end ventet.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Bureau of Labor Statistics viser, at inflationen i USA falder i juni til 3,0% fra 3,3% i maj. Det er lidt lavere end ventet. Inflationen har haft svært ved at kravle under 3%, og har i et helt år svævet mellem 3% og 4% efter et mærkbart fald fra toppen på omkring 9%. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, falder også en anelse til 3,3% fra 3,4%. Det er også bedre end forventet.

Inflationen i USA falder for tredje måned i træk, og lander bedre end ventet. Renterne falder da også mærkbart ovenpå of­fent­lig­gø­rel­sen af in­f­la­tions­tal­le­ne, hvor den lavere inflation holder døren åben for ren­te­ned­sæt­tel­ser fra den amerikanske centralbank. Det næste rentemøde i den amerikanske centralbank er om lidt under 3 uger, og her kommer de med meget stor sandsynlighed ikke til at foretage sig noget. Vi skal hen til september, før en ren­te­ned­sæt­tel­se kan komme i spil.

Udsigterne til ren­te­ned­sæt­tel­ser fra den amerikanske centralbank, Fed, har fortaget sig en hel del i forhold til starten af 2024. Her var forventningen i markederne, at der ville komme op mod 7 ren­tes­ænk­nin­ger i år, mens det i dag er skruet ned til omkring 2. Amerikansk økonomi har da også klaret sig ganske fornuftigt, mens ar­bejds­mar­ke­det også stadig præsterer flot. Og der er derfor alene få ren­tes­ænk­nin­ger i horisonten.

De danske boligrenter på fastforrentede lån er påvirkede af udsigterne fra USA. Og med ren­tes­ænk­nin­ger i horisonten har vi også set toppen af de danske boligrenter blive skåret af. I dag lyder kuponrenten på et fastforrentet lån på 4%, hvor det til sammenligning var tættere på 5% for blot en måneds tid siden.

Relaterede artikler