Tysk inflation falder en anelse

Inflationen har med få undtagelser bevæget sig nedad i vores naboland, mens også den vigtige kerneinflation fortsætter sit fald.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra det tyske sta­ti­stik­kon­tor, Destatis, viser, at inflationen falder til 2,2% i juni fra 2,4% i maj. Også ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for udsving i energi og fødevarer, falder en anelse til 2,9% i juni fra 3,0% i maj. Begge er en bekræftelse af første opgørelse.

Tysk inflation befinder sig tæt på 2%. Inflationen har med få undtagelser bevæget sig nedad i vores naboland, mens også den vigtige kerneinflation fortsætter sit fald. Den fortsatte nedgang i inflationen holder døren åben for yderligere ren­te­ned­sæt­tel­ser hos Den Europæiske Centralbank, som i så fald vil komme i forlængelse af ren­tes­ænk­nin­gen i juni.

Det er ikke kun i Tyskland, at inflationen er på vej ned mod målsætningen på 2%. Herhjemme så vi i går inflationen ligge lige under 2%, mens også inflationen i eurozonen så småt nærmer sig 2%. Det ser altså ud til, at inflationen rundt om i Europa er på rette vej, hvilket også allerede har fået ECB til at sænke rente i sidste måned. Vi forventer, at der kommer to yderligere ren­tes­ænk­nin­ger fra ECB i år, hvilket også vil smitte af på renterne herhjemme.

Mange boligejere herhjemme har allerede mærket et lille rentefald. De fleste boligejere med allerkortest rentebinding fik lavere rente 1. juli, hvor renten gik fra omkring 4% til 3,87%. Det var første rentefald i to år til de pågældende boligejere, om end rentefaldet i sig selv var ret begrænset. Men de kan så se frem til yderligere rentefald ved næste ren­te­fast­sæt­tel­se til årsskiftet, hvis der kommer yderligere ren­tes­ænk­nin­ger fra ECB.

I kampen mod den tårnhøje inflation, forhøjede ECB renten ad 10 omgange gennem 2022 og 2023 fra rekordlave -0,50% til 4%. Indlånsrenten lyder nu på 3,75%.

Relaterede artikler