Tvangsauktionerne kører på lavt blus

Det lave antal tvangsauktioner fortsætter i årets første kvartal. Det er 13. kvartal i streg med færre end 500 tvangsauktioner.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 108 tvangs­auk­tio­ner i marts, når der tages højde for sæson. Det er 5 færre end i februar, som bød på 113 tvangs­auk­tio­ner.

Med tallene for marts kan vi gøre status på 1. kvartal, hvor der i alt har været 382 tvangs­auk­tio­ner. Det er mere eller mindre på samme niveau som de seneste kvartaler. Dermed fortsætter det lave omfang af tvangs­auk­tio­ner, som har præget billedet siden 2021. I 2023 var der i gennemsnit 380 tvangs­auk­tio­ner pr. kvartal. Til sammenligning var der i tiden op til corona gennemsnitligt omkring 560 tvangs­auk­tio­ner i kvartalet.

Det lave antal tvangs­auk­tio­ner fortsætter i årets første kvartal. Vi har nu set 13 kvartaler i streg med færre end 500 tvangs­auk­tio­ner. Så lang en periode med så få tvangs­auk­tio­ner, er ikke set mage til i statistikkens mangeårige historie, og det vidner om solide danskere og et stærkt boligmarked. Og det er på trods af modvind fra flere fronter, hvor særligt kraftige ren­testig­nin­ger og tårnhøj inflation har skåret i danskernes budgetter.

Vi skal tilbage til tiden før finanskrisen for at finde et tidspunkt, som minder om det lave antal tvangs­auk­tio­ner, som vi ser i øjeblikket. Dengang fik vi 12 kvartaler i træk med færre end 500 tvangs­auk­tio­ner fra starten af 2005 og frem til 2008, mens vi altså i øjeblikket har haft 13 kvartaler i træk med under 500 tvangs­auk­tio­ner. 

Det er særligt det stærke arbejdsmarked, som holder en effektiv hånd under boligejernes solide betalingsevne. Beskæftigelsen er rekordhøj, mens ledigheden holder sig lav. Dertil har danskerne høje opsparinger og en lav udlånsvækst. Og så medvirker det stærke boligmarked til, at det er lettere at sælge boligen i fri handel, hvis der opstår be­ta­lings­pro­ble­mer.

Også re­stan­ce­pro­cen­ten, som angiver hvor stor en del af re­al­kre­di­ty­del­sen, som boligejerne ikke kan betale, er lav. Den lyder aktuelt på omkring 0,15%, som er omtrent det laveste niveau siden før finanskrisen.

Relaterede artikler