Tvangsauktionerne holder sig lave

2024 er startet med få tvangsauktioner. Vi er dermed gået ind i det fjerde år med et lavt antal.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i februar blev bekendtgjort 114 tvangs­auk­tio­ner herhjemme, når vi tager højde for sæson. Det er en fortsættelse af det lave antal tvangs­auk­tio­ner, som har præget billedet siden 2021. I 2023 lød antallet af tvangs­auk­tio­ner i gennemsnit på 126 om måneden. Statistikken går tilbage til 1993.

2024 er startet med få tvangs­auk­tio­ner. Vi er dermed gået ind i det fjerde år med et lavt antal tvangs­auk­tio­ner. Godt nok er tvangs­auk­tio­ner­ne en anelse højere end i 2021 og 2022, men vi befinder os fortsat et godt stykke under det niveau som kendetegnede tiden før corona. Det sker til trods for at høj inflation ramte pri­va­tø­ko­no­mi­en hårdt, mens højere boligrenter stadig er en realitet for boligejere med variabel rente.

I tiden lige op til corona var der i gennemsnit 190 tvangs­auk­tio­ner om måneden. I tiden efter finanskrisen var der til sammenligning 400-500 tvangs­auk­tio­ner om måneden, da det gik værst. Det niveau er vi milevidt fra i dag, og ser vi på andre tal for boligejernes betalingsevne, så befinder de sig også lavt. Boligejernes re­stan­ce­pro­cent ligger i øjeblikket på 0,15%. Det er omkring på sit laveste siden før finanskrisen. Re­stan­ce­pro­cen­ten, som angiver hvor stor en del af re­al­kre­di­ty­del­sen, som boligejerne ikke betaler.

Den solide betalingsevne skyldes især, at beskæftigelsen er rekordhøj. Alene i 2023 kom der flere end 31.000 personer i arbejde, og det holder en sikker hånd under betalingsevnen. I tillæg er danskernes opsparinger høje, mens udlånsvæksten ligger ganske lavt. Det er dog ikke lutter lagkage, da de højere renter først for alvor er slået igennem i løbet af 2023. På variabelt forrentede realkreditlån er renten gået fra tæt på 0% til omkring 4%.

Betalingsevnen kan dog blive mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor slår i gennem. Derfor ser vi en tid forude, hvor både restancer og tvangs­auk­tio­ner kan stige. Vi forventer dog ikke niveauer, som minder om finanskrisen, da boligmarkedet og danskerne står et mere robust sted i dag. Og indtil videre viser tallene sig fra sin særdeles gode side.

Relaterede artikler