Rentestigning på F1 bremser op

Boligejere med F1 kan se rentestigningen bremse op. Vi forventer dog, at 2024 kommer til at byde på rentenedsættelser fra centralbankerne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

I dag er ren­te­til­pas­nings­auk­tio­ner­ne startet hos Totalkredit, for de boligejere som skal have ny rente 1. april. Første auktionsdag har givet et foreløbigt resultat på F1 på 3,60%. På fredag kender boligejerne det endelige resultat.

Boligejere med F1 kan se ren­testig­nin­gen bremse op. De pågældende boligejere kommer fra en rente på 3,62%, og kan altså se frem til en stort set uforandret rente i det kommende år, hvis dagens resultat holder stik ugen ud. De markant højere renter kommer på baggrund af massive ren­te­for­hø­jel­ser hos cen­tral­ban­ker­ne. Vi forventer dog, at tiden med ren­te­for­hø­jel­ser er ovre for nu, og at 2024 kommer til at byde på ren­te­ned­sæt­tel­ser fra cen­tral­ban­ker­ne.

F1-renten blev sidste år på samme tid fastsat til 3,62%, hvor den kom fra negativt territorium. Den rente kommer efter alt at dømme til at være stort set uændret på 3,60% fra 1. april, hvis resultatet holder ved. Den månedlige ydelse kommer derfor også til at være stort set identisk med det foregående år.

Det glædelige for F1-lånerne skal findes i, at renten trods alt ikke peger yderligere op. Tilbage ved auktionen i november sidste år fik de pågældende F1-lånere fastsat en F1-rente på 3,88%, og der ser renten ved denne auktion ud til at være lidt lavere. Der er dog stadig tale om høje renter i et historisk perspektiv. Vi skal tilbage til finanskrisens efterdønninger for at finde tilsvarende høje auk­tions­re­sul­ta­ter. De markant højere renter kommer på baggrund af massive ren­te­for­hø­jel­ser hos cen­tral­ban­ker­ne – navnlig Den Europæiske Centralbank, ECB, og Nationalbanken.

Vi forventer dog, at tiden med ren­te­for­hø­jel­ser er ovre for nu, og at 2024 kommer til at byde på ren­te­ned­sæt­tel­ser. Det vil også påvirke de hjemlige danske re­al­kre­di­tren­ter. Det har allerede påvirket de fastforrentede lån, hvor vi er gået fra en rente på 5% til i dag 4%, mens altså også ren­testig­nin­ger­ne på ren­te­til­pas­ning­s­lå­nene er bremset op.

Relaterede artikler