Rentefald til boligejere med kort rentebinding

Det er første gang i mere end to år, at der ligefrem er rentefald på menuen for de pågældende boligejere.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Boligejere med de såkaldte Cita-lån (kaldet F-kort hos Totalkredit) har i dag fået ny rente på deres lån for det kommende halve år. Renten gælder fra 1. juli og frem til årsskiftet.

Renten på F-kort er fastsat ud fra re­fe­ren­ce­ren­ten Cita 6 samt et rentetillæg. Ændringer i Cita 6 er i overvejende grad den udslagsgivende faktor for, om boligejerne får en lavere eller højere rente ved ren­te­fast­sæt­tel­sen hvert halve år. Rentetillægget er derimod typisk fast i omkring 3-4 år ad gangen. Netop Cita 6 er ved denne ren­te­fast­sæt­tel­se omkring 0,20 procentpoint lavere end for at halvt år siden. Og det får derfor de fleste boligejeres rente med F-kort til at falde pr. 1. juli.

De fleste boligejere med allerkortest rentebinding får lavere rente om få dage. Det er første gang i mere end to år, at der ligefrem er rentefald på menuen for de pågældende boligejere. Selvom der ikke er tale om et kæmpe fald i den månedlige ydelse, så viser det, at det værste ser ud til at være ovre på rentefronten for boligejerne. Kigger vi videre ind i 2024, så er der i øjeblikket forhåbninger om, at renten kan komme endnu længere ned, når næste ren­te­fast­sæt­tel­se venter lige inden jul.

Boligejere med F-kort-lån i Totalkredit er fordelt på 10 forskellige obligationer med individuelle rentetillæg. Fra 1. juli ligger de nye renter i gennemsnit på omkring 3,87%, hvilket er lidt lavere end de omkring 4%, som renten i gennemsnit lød ved sidste ren­te­fast­sæt­tel­se for et halvt år siden. Den laveste rente lyder på 3,72%, mens den højeste rente er på 4,07%. Skal man som boligejer have et nyt F-kort-lån i dag, så lyder renten på 3,88%.

Selvom det er de fleste, så er det dog ikke alle F-kort-lånere, som kan se frem til en lavere rente i denne ombæring. På 2 af obligationerne blev der i samme ombæring fastsat nyt rentetillæg, og det er denne gang højere. Så selvom den bagvedliggende Cita-rente er lavere i dag end ved årsskiftet, så er det ikke nok til at kompensere for stigningen i rentetillægget, og derfor får visse F-kort-lånere en lidt højere rente fra 1. juli.

Faldet i den gennemsnitlige rente fra omkring 4% til 3,87% betyder, at en F-kort-låner sparer ca. 60 kr. om måneden efter skat pr. lånt million på et lån med afdrag. Er lånet uden afdrag lyder besparelsen på 100 kr. om måneden.

For tre uger siden fik vi den længe ventede ren­te­ned­sæt­tel­se fra ECB. Centralbanken signalerer dermed, at den er fortrøst­nings­fuld omkring, at inflationen er kommet mere under kontrol. Vi forventer yderligere to ren­te­ned­sæt­tel­ser for den resterende del af 2024.

Relaterede artikler