Rekordfå lånetilbud i februar

Februar byder på det laveste antal lånetilbud nogensinde. Det er der tre gode forklaringer på.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Finans Danmark viser, at der i februar blot blev afgivet 11.056 lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne til boligejere og virksomheder. Det er det laveste antal lånetilbud i enkeltstående måned i statistikkens historie. Statistikken går tilbage til 1996.

Februar byder på det laveste antal lånetilbud nogensinde i en enkeltstående måned. De ekstremt få lånetilbud var også tilfældet i store dele af 2023, som samlet set endte på laveste blus i 27 år. Det er der tre gode forklaringer på. Færre bolighandler ovenpå overgangen til de nye boligskatter, nedgang i nybyggeriet og et renteniveau som ikke rigtig inviterer til stor kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet.

Det er især mærkbare renteryk, som kan sende antallet af lånetilbud i vejret. Det så vi både i begyndelsen af 2020, 2021 og 2022, hvor antallet af lånetilbud nåede op omkring 50.000-60.000 lånetilbud. I 2020 og 2021 handlede det om at konvertere ned i rente, mens det i 2022 handlede om at skære i restgælden, som følge af de stigende renter.

Begyndelsen på 2024 har omvendt blot kastet 22.807 lånetilbud af sig, og det afspejler meget godt, at renten det seneste års tid har svinget utrolig lidt. I tillæg har mange boligejere også allerede benyttet lejligheden til at konvertere re­al­kre­dit­lå­net, og det betyder mærkbart færre lånetilbud.

Udsigten til rentefald i 2024 kan dog potentielt åbne døren på klem for nye kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der og dermed flere lånetilbud. Det vil især afhænge af, hvor stort et eventuelt rentefald bliver, men skulle det ske, så vil det også give flere konverteringer og fornyet stigning i lånetilbuddene.

Relaterede artikler