Prisnedslag dykker på boligmarkedet

Det ser ud til, at sælger og køber igen har lettere ved at nå hinanden.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Finans Danmark viser, at prisnedslagene på boligmarkedet falder i 4. kvartal. Prisnedslagene i forbindelse med en hushandel lyder således på 6,4%, mens det for lejligheder er på 4,7%, når vi tager højde for sæson. Prisnedslagene udtrykker hvor meget prisen i gennemsnit flytter sig fra den første udbudspris til den aktuelle salgspris. Prisen på en udbudt bolig kan dermed både blive justeret i den periode, boligen står til salg, og i forbindelse med indgåelsen af selve handlen.

Prisnedslagene i 4. kvartal befinder sig på et lavere leje end i de foregående kvartaler, og er faldet løbende gennem 2023. Prisnedslagene toppede i omkring 10% i slutningen af 2022 for både huse og lejligheder. Nedslagene i 4. kvartal svarer til et gennemsnitligt afslag på et hus på 140 kvm. på 158.000 kr., mens det for en lejlighed på 100 kvm. er på 170.000 kr.

Prisnedslagene dykker endnu en gang i 4. kvartal. Vi har dermed fundet tilbage til det niveau, som kendetegnede nedslagene før corona satte ind. 2022 bød på et stort skel mellem sælgers og købers forventninger til en salgspris. Renterne var da også skudt i vejret, og gjorde finansieringen af boligkøbet væsentligt dyrere, mens høj inflation også bidrog til de pressede budgetter. Men nu ser det altså ud til, at sælger og køber igen har lettere ved at nå hinanden.

Fra 2015 og frem til tiden lige før corona lå prisnedslagene for huse omkring 7%, mens lejligheder lå på 4%-5%. Under corona, hvor det gik virkelig stærkt på boligmarkedet, nåede prisnedslagene ned på 2% for lejligheder og under 4% for huse.

Boligmarkedet klarer sig ganske pænt, og har egentlig gjort det i en længere periode. Både huse og lejligheder er steget i pris gennem 2023 med henholdsvis 3,6% og 8,3%. Det kommer på ryggen af de slag, som de stigende renter leverede i særligt andet halvår af 2022. Siden er der faldet mere ro over renterne, mens inflationen igen er tilbage i vanligt territorie og beskæftigelsen i øvrigt er rekordhøj. Det har alt sammen spædet til fornyet fremgang på boligmarkedet.

Ser vi videre ind i 2024, forventer vi svag fremgang på boligmarkedet som helhed. Han­del­sak­ti­vi­te­ten har i de seneste måneder mindet mere om tiden før corona, og det ser vi fortsætte. Huspriserne ser vi løfte sig med lille pil op, mens lejlighederne midlertidigt vil være præget af overgangen til de nye boligskatter, som kan give prisfald.

Relaterede artikler