Prisfald på boligmarkedet i årets begyndelse

Bolighandlerne dykkede også, men klarede sig faktisk ganske hæderligt i et historisk perspektiv.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at priserne faldt i 1. kvartal på huse og lejligheder med henholdsvis 0,6% og 0,8%, når der tages højde for sæson. Også antallet af solgte huse og lejligheder faldt i 1. kvartal, når vi tager højde for sæson. Der blev handlet 3.119 lejligheder i 1. kvartal, hvilket er fald på 37% i forhold til kvartalet før, mens der blev handlet 11.226 huse, hvilket er et fald på 9%.

Boligmarkedet lagde stille fra land i årets begyndelse. Bolighandlerne dykkede, men klarede sig faktisk ganske hæderligt i et historisk perspektiv. Også priserne havde pil ned, hvor det især var lejligheder som trak ned. Det er de nye boligskatter, som har lagt et nedadgående pres på både handler og priser – særligt på lejligheder - men effekten bliver modarbejdet af et bundsolidt boligmarked, som er understøttet af rekordhøj beskæftigelse og de højeste lønstigninger i 25 år.

Sammenligner vi med samme kvartal sidste år, så er antallet af bolighandler steget med 2,6%. Hushandlerne voksede med 4%, mens der blev handlet 2,6% færre lejligheder. Dertil er lej­lig­heds­pri­ser­ne knap 3,9% højere end året før, mens huspriserne er 3,4% højere. Det er det, som samlet set for os til at sige, at boligmarkedet klarer sig ganske pænt trods isoleret nedgang fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Mere friske data fra Boligsiden viser tilmed, at der er kommet lidt mere gang i boligmarkedet sidenhen. I april og maj måneder er priser og handler steget for både huse og lejligheder.

Ser vi videre ind i 2024, forventer vi svag fremgang på boligmarkedet som helhed. Han­del­sak­ti­vi­te­ten har i de seneste måneder mindet mere om tiden før corona, og det ser vi fortsætte. Huspriserne ser vi løfte sig med lille pil op, mens lejlighederne vil være præget af overgangen til de nye boligskatter, om end effekten bliver mindre, som vi bevæger os ind i 2024.

Relaterede artikler