Lidt lavere rente på vej til F1-lånere

Rentetilpasningsauktionen byder på en pose blandede bolsjer for boligejerne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Ren­te­til­pas­nings­auk­tio­nen er skudt i gang hos Totalkredit i dag. Auktionen giver nye renter til de boligejere, som skal have ny rente pr. 1. juli. Første auktionsdag har givet et endeligt resultat på F1 på 3,82% og et foreløbigt resultat på F3 på 3,17%. I morgen følger F5 med på auktionen. På torsdag kender boligejerne med F3 og F5 det endelige resultat.

Ren­te­til­pas­nings­auk­tio­nen byder på en pose blandede bolsjer for boligejerne. F1-lånerne kan se frem til en lidt lavere rente efter 2 år med mærkbare ren­testig­nin­ger. Omvendt kan boligejere med F3 se deres rente stige ganske stejlt, da deres rente sidst blev fastsat for tre år siden. F3-lånerne kommer fra negativt terræn og kan se frem til en rente på over 3%, hvis dagens auk­tions­re­sul­tat holder stik de kommende dage. De markant højere renter kommer på baggrund af massive ren­te­for­hø­jel­ser hos cen­tral­ban­ker­ne. Vi forventer dog, at tiden med ren­te­for­hø­jel­ser er ovre for nu, og at 2024 kommer til at byde på ren­te­ned­sæt­tel­ser fra cen­tral­ban­ker­ne.

F1-renten blev sidste år på samme tid fastsat til 3,97%. Den rente ender lidt lavere på 3,82% fra 1. juli. Det betyder, at den månedlige ydelse efter skat falder med ca. 90 kr. pr. lånt million uden afdrag. For F3-lånerne er det en helt anden snak. De kommer fra en rente på -0,18%, og kan altså ende på 3,17%. Det giver en stigning i den månedlige ydelse efter skat på 2.070 kr. pr. lånt million uden afdrag. Er lånet med afdrag lyder stigningen på 900 kr.

Det glædelige for ren­te­til­pas­ning­s­lå­ner­ne skal findes i, at renten trods alt ikke peger yderligere op. Tilbage ved auktionen i maj for et år siden fik de pågældende F1-lånere fastsat en rente på 3,97%, mens F3-låerne endte med en rente på 3,49%, og her ser renten ved denne auktion ud til at være lidt lavere. Der er dog stadig tale om høje renter i et historisk perspektiv. Vi skal tilbage til finanskrisens efterdønninger for at finde tilsvarende høje auk­tions­re­sul­ta­ter. De markant højere renter kommer på baggrund af massive ren­te­for­hø­jel­ser hos cen­tral­ban­ker­ne – navnlig Den Europæiske Centralbank, ECB, og Nationalbanken.

Relaterede artikler