Fremgangen i variabel rente bremser op

Selvom der ikke er tale om store fald, så viser tallene ret tydeligt, at fremgangen ikke er fortsat i de seneste kvartaler.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Morgenfriske tal fra Finans Danmark viser, at de variabelt forrentede lån lyder på 961,6 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal blandt boligejerne. Det er 12,0 mia. kr. lavere end ved toppen i 1. kvartal 2023. Ser vi det som andel af det samlede udlån, så ligger andelen nogenlunde uændret på 54%. De afdragsfrie lån toppede i 4. kvartal 2022 på 882,9 mia. kr., men lyder nu på 848,6 mia. kr. blandt boligejerne. Også her er andelen af det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån nogenlunde uforandret på ca. 48%.

Fremgangen i variabel rente og afdragsfrihed er stoppet op. Selvom der ikke er tale om store fald, så viser tallene ret tydeligt, at fremgangen ikke er fortsat i de seneste kvartaler. Det var særligt i slutningen af 2021 og 2022, at de variabelt forrentede lån genvandt en hel del popularitet, og de er da også stadig det mest udbredte lån blandt boligejerne trods prop i fremmarchen.

Det er især ren­te­for­skel­len mellem lån med variabel rente og fast rente, som er den største faktor til både fremgangen i lån med variabel rente, og den efterfølgende opbremsning. Forskellen i renten mellem et fastforrentet og variabelt forrentet lån er i dag ikke specielt stor, og det sætter en effektiv bremse i fremgangen i lån med variabel rente. Fuldstændig omvendt så det ud, da renterne steg mærkbart, hvor det især var de fastforrentede lån, som først stod for skud. Her var ren­te­for­skel­len i en længere periode ret stor, og det gav et incitament til at vælge lån med variabel rente. Det skete både i forbindelse med boligkøb, men også i forbindelse med de mange konverteringer af fastforrentede lån, som især var populært i 2022.

Vi har også fået tal for det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån til boligejerne. Ved udgangen af 1. kvartal havde boligejerne re­al­kre­di­t­ud­lån på 1.776,4 mia. kr. Det er 10,5 mia. kr. lavere end kvartalet før. Det betyder, at re­al­kre­di­t­ud­lå­net er sendt tilbage til niveauet fra starten af 2021.

Re­al­kre­di­t­ud­lå­net går tilbage for 8. kvartal i træk. Det er ikke hverdagskost, at re­al­kre­di­t­ud­lå­net decideret falder, og slet ikke over så mange kvartaler. Hovedårsagerne til det faldende re­al­kre­di­t­ud­lån er, at tusindvis af boligejere har omlagt deres realkreditlån, og barberet af restgælden i den forbindelse. Samtidig har boligmarkedet i perioder kørt på et lavere blus. Begge dele er med til at trække ned i re­al­kre­di­t­ud­lå­net.

Siden toppen i 1. kvartal 2022 er re­al­kre­dit­gæl­den skrumpet med ca. 72 mia. kr., hvilket svarer til en tilbagegang på næsten 4%. Typisk stiger re­al­kre­di­t­ud­lå­net over tid, så udviklingen er ret usædvanlig.

Relaterede artikler