Færre boligbyggerier i 1. kvartal

Det skyldes en myriade af forskellige faktorer, men de væsentligste centrerer sig om højere renter og højere byggeomkostninger.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 1. kvartal blev påbegyndt 4.822 boligbyggerier herhjemme. Det er 28,5% færre end i 4. kvartal 2023. Strækker vi sam­men­lig­nin­gen til for to år siden, så er nedgangen endnu mere markant med ca. 50%. Statistikken tager højde for sæson og forsinkede indberetninger til BBR, men særligt opgørelsen af den seneste byggeaktivitet er usikker.

Der bliver igangsat færre boligbyggerier. Det skyldes en myriade af forskellige faktorer, men de væsentligste centrerer sig om højere renter og højere byg­geom­kost­nin­ger. Det gør det samlet set mærkbart dyrere at bygge i dag, og omkring 25% af byg­ge­virk­som­he­der­ne melder da også om netop manglende efterspørgsel.

Byg­geom­kost­nin­ger­ne er i dag omkring 20% højere end for tre år siden. Det er især en stigning i prisen på materialer, som trækker op. Det seneste år er stigningen i byg­geom­kost­nin­ger­ne dog fladet gevaldigt ud, og er blot steget omkring 2%. Også renterne er væsentligt højere i dag end for tre år siden. I dag har vi en rente på 4%-5% på et fastforrentet realkreditlån, hvor det før lå i nærheden af 1%. Det gør det samlet set dyrere at bygge nye boliger, og kan forklare hvorfor det påbegyndte byggeri er bremset op det seneste års tid.

Ser vi mod det fuldførte byggeri, så er det også faldet fra 4. til 1. kvartal. I 1. kvartal stod 6.818 boliger færdige, hvilket er en nedgang på 33,9% i forhold til 4. kvartal.

Markant færre boligbyggerier blev færdige i 1. kvartal. Det skyldes først og fremmest overgangen til de nye boligskatter, som fik færdiggørelsen af boligbyggeri til at gå markant op lige inden årsskiftet. Og det falder så mærkbart her efter overgangen. I tillæg har vinteren også budt på dårligt vejr, som op mod hver fjerde byg­ge­virk­som­hed har meldt som en pro­duk­tions­be­græns­ning.

Vi så en pæn stigning i det fuldførte byggeri i 4. kvartal 2023 på 33% , hvilket kan skyldes, at de nye bo­ligskat­te­reg­ler trådte i kraft ved årsskiftet, hvor nogle har haft incitament til at blive færdig inden fristen. Og det betyder så, at det færdige byggeri falder efter fristen. Det fuldførte byggeri ligger på det laveste niveau for et kvartal siden starten af 2018. I tillæg har op mod hver fjerde byg­ge­virk­som­hed hen over vinteren meldt om dårligt vejr som en pro­duk­tions­be­græns­ning, hvilket også kan påvirke færdiggørelsen af et byggeri af boliger.

Relaterede artikler