Boligformuer igen på fremmarch

Hele 139 mia. kr. blev der lagt til boligformuen sidste år, og en stor del af det tabte fra 2022 blev genvundet.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at danske boligejere ved udgangen af 2023 havde en bruttoformue i boligen på 4.385 mia. kr. Det er fremgang på 139 mia. kr. svarende til 3,3%. I gennemsnit har en boligejer en boligformue på 3,02 mio. kr., som i gennemsnit er steget med 96.000 kr. fra 2022 til 2023. Dagens tal ser på den samlede boligformue, hvor gælden ikke fratrukket. Statistikken går tilbage til 2004.

2023 bød på pæn fremgang i danskernes boligformue. Hele 139 mia. kr. blev der lagt til boligformuen sidste år, og en stor del af det tabte fra 2022 blev genvundet. Året bød da også på pæn fremgang i priserne for både huse, lejligheder og sommerhuse, og det smitter altså positivt af på boligformuen. Samtidig ved vi fra andre statistikker, at re­al­kre­di­t­ud­lånsvæk­sten har været decideret negativ sidste år, så 2023 bød samlet set på fornyet fremgang i friværdierne hos boligejerne.

I 2022 faldt boligformuen med 157 mia. kr., hvilket var første gang siden 2012 med tilbagegang. En stor del af det tabte fra 2022 er altså blevet indhentet i 2023. De seneste 10 år er boligformuen vokset med i alt 1.064 mia. kr., og udgør sammen med pen­sions­for­mu­en de to største poster i danskernes samlede formue.

Boligpriserne havde pil op i 2023 for alle tre boligtyper. Det kom i forlængelse af mærkbare fald – særligt i andet halvår af 2022. Væksten i re­al­kre­di­t­ud­lå­net fortsatte med at have negativt fortegn gennem 2023, hvor re­al­kre­di­t­ud­lå­net var 1,5% lavere ved udgangen af 2023 målt i forhold til starten af året. Det viser tal fra Nationalbanken. Derfor har friværdien, som er boligformuen fratrukket gælden i boligen, formentlig også oplevet fremgang blandt boligejerne i gennemsnit.

Ser vi videre ind i 2024, forventer vi svag fremgang på boligmarkedet som helhed. Huspriserne ser vi løfte sig med lille pil op, mens lejlighederne vil være præget af overgangen til de nye boligskatter, som kan give prisfald. Det kan samlet set betyde, at boligformuen også i 2024 vil opleve fremgang, hvis det går, som vi forventer.

Relaterede artikler